18:34 20/04/2021

Cổ đông VPI thông qua kế hoạch phát hành 690 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Thùy Linh

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến được VPI tài trợ kế hoạch phát triển dự án, tăng quy mô vốn hoạt động thông qua đầu tư

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, VPI nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông.
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, VPI nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông.

Ngày 19/04 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HOSE: VPI) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp.

Theo thông tin từ VPI, các cổ đông đã chấp thuận phương án phát hành tối đa 690 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 3 năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến được VPI tài trợ kế hoạch phát triển dự án, tăng quy mô vốn hoạt động thông qua đầu tư, góp vốn vào công ty con và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. 

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết dựa vào tình hình thực tế tại thời điểm phát hành.

Trong lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành trái phiếu, 85 lá phiếu hợp lệ (trong tổng số 93 phiếu gửi về) của các cổ đông đại diện cho tỷ lệ sở hữu gần 84% tại VPI đã được ghi nhận tham gia biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Cổ đông VPI thông qua kế hoạch phát hành 690 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi - Ảnh 1.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của VPI.