15:15 22/12/2010

Cơ hội từ trái phiếu chuyển đổi Techcombank?

Hoàng Minh

Trái phiếu chuyển đổi năm 2010 của Techcombank có những đặc điểm đáng chú ý khi xét đến cơ hội đầu tư

Năm 2010, vốn điều lệ của Techcombank đạt gần 7.000 tỷ đồng
Năm 2010, vốn điều lệ của Techcombank đạt gần 7.000 tỷ đồng
Trái phiếu chuyển đổi năm 2010 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương (Techcombank) có những đặc điểm đáng chú  ý khi xét đến cơ hội đầu tư.

Kế hoạch chào bán 30 triệu trái phiếu chuyển đổi (tương đương 3.000 tỷ đồng) của Techcombank cho cổ đông hiện hữu từ ngày 5 - 24/12/2010 đang thu hút sự quan tâm của các cổ đông và nhà đầu tư. Nhà phát hành cho rằng đây là một sản phẩm đột phá và hấp dẫn trên thị trường trái phiếu hiện nay.

Những khác biệt cho lợi ích

Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 748/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 2/12/2010, Techcombank được phép chào bán 30 triệu trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Điểm mà nhà phát hành nhấn mạnh là những giá trị trái phiếu được thiết kế theo hướng đảm bảo quyền lợi của người sở hữu trái phiếu trong quá trình sở hữu, tập trung ở quy định về chống pha loãng, thêm lựa chọn trong chuyển nhượng, cũng như tạo kỳ vọng ở việc sử dụng nguồn vốn phát hành thêm hiệu quả…

Đặc tính của trái phiếu là trái chủ được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau 5 năm. Thông thường, trong yếu tố thời gian này tiềm ẩn những rủi ro, bất kỳ một sự thay đổi về tổng số lượng cổ phần lưu hành của tổ chức phát hành trong khoảng thời gian trước khi đến hạn chuyển đổi của trái phiếu sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người nắm giữ trái phiếu khi đến hạn chuyển đổi.

Để hạn chế những rủi ro pha loãng, trong nguyên tắc chuyển đổi trái phiếu, Techcombank đã đưa vào yếu tố điều chỉnh khi số lượng cổ phần lưu hành tăng lên làm pha loãng cổ phần để đưa ra mức giá thích hợp nhất cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng đưa ra lộ trình tăng vốn thông qua đại hội cổ đông thường niên và cam kết thực hiện đúng theo lộ trình. Mức vốn điều lệ tại thời điểm tháng 12/2010 là 6.932 tỷ đồng tương đương với 693,2 triệu cổ phần. Qua các năm, Techcombank dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ như sau: năm 2011 tăng lên 7.942 tỷ đồng; năm 2012 tăng lên 9.240 tỷ đồng; năm 2013 tăng lên 10.523 tỷ đồng; năm 2014 tăng lên 11.915 tỷ đồng; riêng năm 2015 tăng lên 19.335 t ỷ đồng, trong đó, phần vốn điều lệ tăng thêm từ nguồn phát hành trái phiếu dự kiến tối đa là 3.000 tỷ đồng với giả thiết là toàn bộ trái phiếu.

Một điểm đáng chú ý khác là Techcombank cung cấp thêm cho các cổ đông một sự chọn lựa được cho là hấp dẫn thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng có điều kiện giữa người sở hữu trái phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - tổ chức tư vấn.

Cụ thể, đến thời điểm chuyển đổi, nếu người sở hữu trái phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần thì sẽ bán trái phiếu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt với giá 201.135,72 đồng/trái phiếu (bao gồm gốc trái phiếu 100.000 đồng/trái phiếu và giá trị quyền chuyển đổi 101.135,72 đồng/trái phiếu).

Như vậy, người sở  hữu trái phiếu có cơ hội thu hồi toàn bộ  tiền gốc mua trái phiếu và lợi tức gộp 15%/năm của 5 năm đầu tư ban đầu, thay vì duy trì tiền gốc trái phiếu đến khi hết kỳ hạn 10 năm của trái phiếu.

Kỳ vọng ở điểm đến

“Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Techcombank lần này được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm tài chính đột phá và hấp dẫn trên thị trường trái phiếu thứ cấp với khả năng thanh khoản cao bằng việc đảm bảo chắc chắn người sở hữu trái phiếu có thể thu hồi khoản đầu tư của mình vào năm diễn ra việc chuyển đổi”, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Techcombank nhận định.

Với nhà đầu tư  và cổ đông, bên cạnh những lợi ích, sự  quan tâm còn có ở những điểm đến của nguồn vốn qua đợt phát hành thêm này có hiệu quả hay không, cũng như triển vọng phát triển chung của Techcombank.

Về mục đích của kế hoạch phát hành trái phiếu, ông Nguyễn Đức Vinh cho biết: Mục đích của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lần này để chủ động đáp ứng đầu đủ quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng được đánh giá là khắt khe theo yêu cầu của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, đồng thời tiếp cận các chuẩn mực về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo thông lệ quốc tế.

“Nguồn thu từ trái phiếu sẽ giúp Techcombank nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh thông qua việc phát triển hệ thống mạng lưới trong và ngoài nước, phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại, gia tăng việc cung ứng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng. Đặc biệt, đây sẽ là cơ sở tạo đà để Techcombank tổ chức thực hiện thành công chiến lược phát triển 2010-2015”, ông Vinh nói.

Về triển vọng phát triển chung, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết Techcombank đã và đang tích cực triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2009 - 2015. Mức tăng trưởng dự kiến mỗi năm trong giai đoạn này sẽ là 34% đối với chỉ tiêu tổng mức tài sản, 35% đối với tổng lợi nhuận sau thuế và 25% vốn điều lệ. Tỷ lệ tăng trưởng trên được dự kiến dựa trên kết quả kinh doanh của kế hoạch 5 năm (2004 - 2009) - số vốn điều lệ đạt 5.400 tỷ đồng vào năm 2009 (gấp hơn 20 lần so với năm 2004), tổng tài sản đạt 93.140 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.200 tỷ đồng vào năm 2009.

Năm 2010, vốn điều lệ của Techcombank đạt gần 7.000 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 35%, tiếp tục duy trì vị thế là một trong các ngân hàng dẫn đầu trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh. Tính đến hết tháng 11/2010, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 2.000 tỷ đồng.