15:57 01/11/2018

Cổ phiếu AGF bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch

Hà Anh

Cổ phiếu AGF bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 7/11 tới do công ty này tiếp tục vi phạm các vi phạm các quy định về công bố thông tin

Biểu đồ giao dịch cổ phiếu AGF trong 1 năm qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch cổ phiếu AGF trong 1 năm qua - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) vào diện tạm ngừng giao dịch.

Theo đó, cổ phiếu AGF bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 7/11 tới do công ty này tiếp tục vi phạm các vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Cổ phiếu AGF vẫn thuộc diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế là -187,239 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2017 là -92,323 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 1/10/2016-30/9/2017 theo quyết định số 24/QĐ-SGDHCM ngày 24/1/2018 về việc đưa cổ phiếu AGF vào diện cảnh báo của HOSE.

Trước đó, HOSE đã có công văn nhắc nhở công ty về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 4 cho niên độ tài chính 1/10/2017 đến 30/9/2018 của công ty. Theo đó, HOSE cũng đề nghị công ty khẩn trương nộp báo cáo trên theo đúng quy định hiện hành.