15:41 19/12/2021

Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip

Thuỷ Tiên -

Trong tuần qua, nhóm cổ phiếu bất động sản có mức tăng tốt nhất. Tuy nhiên dòng tiền ở nhóm này cũng có sự phân hoá mạnh. Các mã vừa và nhỏ thực sự bứt phá trong khi các mã bluechip lại chỉ có được mức tăng khá khiêm tốn...

Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip - Ảnh 1
Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip - Ảnh 2
Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip - Ảnh 3
Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip - Ảnh 4
Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip - Ảnh 5
Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip - Ảnh 6
Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip - Ảnh 7
Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip - Ảnh 8
Cổ phiếu bất động sản lại tạo sóng, tiền chẳng còn mặn mà với bluechip - Ảnh 9