20:32 20/02/2023

Cổ phiếu bất động sản phi mã, khối ngoại tranh thủ xả, tự doanh gom

Kiều Trang -

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 86,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 90,4 tỷ đồng. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản...

Vn-Index có một phiên đầu tuần rực rỡ khi chỉ số bật tăng 27 điểm về vùng 1.086 điểm, đặc biệt nhóm vốn hóa lớn Vn30 tăng mạnh 33 điểm về 1.087 điểm. Thanh khoản ba sàn hôm nay tăng mạnh gần 14.000 tỷ đồng khớp lệnh tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước, trong đó khối ngoại vẫn thu hẹp tỷ trọng giao dịch, với giá trị bán ròng 90 tỷ đồng.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 86,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 90,4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, HSG, NVL, HDB, VIC, VNM, CTG, FUEVFVND, BVH, PVD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, DCM, DXG, VCB, STB, GEX, VND, KDC, KDH.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 102,6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 173,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: DCM, DXG, DIG, GMD, GEX, DPM, VHM, VCB, KDC, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: SSI, VNM, CTG, VIC, HPG, HSG, NVL, MSN, BID.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng bán ròng 91 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì nhóm này mua ròng 14 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hóa chất. Top bán ròng có DIG, POW, HCM, PHR, DPM, HDB, DGC, MSN, PNJ, VHC.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VHM, CTG, VNM, BID, VND, SSI, STB, ACB, NKG, LPB.

Tự doanh hôm nay là nhóm duy nhất mua ròng 284 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 249,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 15/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, MSN, VHM, ACB, VNM, VPB, VIC, VCB, VIB, HDB. Top bán ròng là nhóm Ô tô và phụ tùng.

Top cổ phiếu bị bán ròng gồm HDC, TPB, CTR, HSG, HCM, FUESSVFL, DGW, PVP, CTG, OCB.

Cổ phiếu bất động sản phi mã, khối ngoại tranh thủ xả, tự doanh gom - Ảnh 1

Top các giao dịch thỏa thuận hôm nay có MSN, ACB, TCB, MSB, VPB. Nhóm nhà đầu tư Cá nhân trong nước và Nước ngoài là 2 bên tích cực giao dịch thỏa thuận nhất.

Nhóm cổ phiếu ngành Chứng khoán ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 15,4%, cao nhất trong 10 phiên liên tiếp, chỉ số ngành tăng 5,34% cho thấy dòng tiền vào nhóm này mạnh. Top cổ phiếu có giao dịch cao nhất là SSI, VND, HCM, VCI, SHS, VIX, MBS, FRTS, APG, ORS, toàn bộ tăng điểm và có tới 6/10 mã tăng trần.

Nhóm cổ phiếu ngành Bất động sản ghi nhận giá trị giao dịch giảm về 20,37%, chỉ số ngành tăng 2,89% với đa số cổ phiếu tăng điểm, nhiều mã tăng trần. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất gồm CEO, NVL, IDC, VHM, DIG, DXG, KBC, PDR, VRE, VIC trong đó toàn bộ tăng điểm, có 5 mã tăng trần.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng lên 42,42% trên HOSE. Chỉ số VN30 tăng 3,19%. Dòng tiền tập trung vào các mã HPG, STB, SSI, VPB, NVL, TPB, VHM, MBB, POW, CTG trong đó 10/10 mã tăng.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID tăng lên 41,37% chỉ số VNMID tăng 2,9%. Dòng tiền tập trung vào các mã VND, HSG, HCM, NKG, DIG, VCI, DXG, LPG, GEX, SHB trong đó toàn bộ tăng điểm, 5/10 mã tăng trần.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML giảm xuống 13,81%. Chỉ số VNSML tăng 2,78%. Dòng tiền tập trung vào các mã LCG, HHV, BAF, KSB, VIX, IDI, HAH, HDC, IJC, DPG, toàn bộ tăng điểm.