09:58 19/06/2022

Cổ phiếu điện toả sáng

Thuỷ Tiên -

Thị trường có tuần giảm sâu với gần như tất cả các nhóm ngành lớn đều bị bán mạnh. Giữa biển "đỏ", cổ phiếu điện toả sáng với sắc xanh khi được nhiều nhà đầu tư chọn làm nhóm phòng thủ. Bởi lẽ, các doanh nghiệp điện thường mang lại cổ tức và thu nhập ổn định, cũng như có dòng tiền kinh doanh khá ổn định, bất chấp tình hình biến động của thị trường chứng khoán...

Cổ phiếu điện toả sáng - Ảnh 1
Cổ phiếu điện toả sáng - Ảnh 2
Cổ phiếu điện toả sáng - Ảnh 3
Cổ phiếu điện toả sáng - Ảnh 4
Cổ phiếu điện toả sáng - Ảnh 5
Cổ phiếu điện toả sáng - Ảnh 6
Cổ phiếu điện toả sáng - Ảnh 7
Cổ phiếu điện toả sáng - Ảnh 8
Cổ phiếu điện toả sáng - Ảnh 9