22:14 06/09/2021

Cổ phiếu HAG tiếp tục bị kiểm soát do lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng

Thu Minh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu HAG do lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng...

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - HOSE cho biết, ngày 20/4/2021, HOSE đã ra Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HAG) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -1.255,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 là -6.301,7 tỷ đồng. Đồng thời công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2018 và năm 2019 dẫn tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 là -4.766 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Ngày 30/08/2021, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai. Theo Báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là 18,21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2021 là -7.371,6 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc: khoản lỗ lũy kế của Tập đoàn là 7.371,6 tỷ đồng, điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh 2.6 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Tập đoàn đã điều chỉnh một số dữ liệu tương ứng trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ để phản ánh các điều chỉnh nhằm sửa chữa các sai sót đã thực hiện trong kỳ trước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM ngày 20/04/2021 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của công ty.

Cổ phiếu HAG tiếp tục bị kiểm soát do lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Trong báo cáo tài chính soát xét, kiểm toán còn cho rằng, Tập đoàn đồng thời đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay.

HAG giải trình ý kiến nhấn mạnh này rằng, tại ngày lập báo cáo tài chính bán niên 2021, HAG đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, Tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên cơ sở này, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn tiến hạnh lập báo cáo tài chính giữa niên độ trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Ngoài ra, Tập đoàn đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế với tổng giá trị gần 3,264 tỷ đồng.

HAG cũng cho biết, trong năm 2021, doanh thu từ bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, doanh thu từ bán chuối đem lại nguồn tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng thu hoạch cao, giá bán ổn định. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã và đang chủ trương mở rộng hoạt động chăn nuôi heo và bò sinh sản. Trong tương lai, hoạt động chăn nuôi hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu lớn và tạo ra dòng tiền cho Tập đoàn.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất. Vì vậy, Tập đoàn xét đoán rằng sẽ có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục và hợp lý.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG đã duy trì đà tăng liên tiếp trong 8 phiên gần đây, hiện đang giao dịch xung quanh mức giá 5.180 đồng/cổ phiếu, tăng 4,2%.