21:09 09/12/2020

HNG: 2 Phó tổng giám đốc từ nhiệm

Hà Anh

HNG miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc theo đơn từ nhiệm của đối với ông Nguyễn Quang Anh và ông Hoàng Hữu Đức

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) thông báo bản trích lục Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty.

Theo đó, miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc theo đơn từ nhiệm của đối với ông Nguyễn Quang Anh và ông Hoàng Hữu Đức; miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo nhu cầu phân công lại công việc đối với ông Nguyễn Hoàng Phi.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Phi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty phụ trách tài chính, Thu mua và Kinh doanh; bà Hồ Thị Tuyết Loan giữ chức Kế toán trưởng công ty. Việc bổ nhiệm và bãi nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 9/12.

Hội đồng Quản trị công ty cũng đã thông qua việc huỷ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.

HNG cho biết việc huỷ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là do công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình và lấy ý kiến trực tiếp cổ đông cho các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thay thế cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, HNG sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong tháng 1/2021 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/12 và địa điểm tổ chức sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời đại hội.

Trước đó, HNG thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng 15/12 và thời gian lấy ý kiến trong tháng 12.

Tuy nhiên, công ty chưa công bố phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn cụ thể. Hiện, vốn điều lệ công ty tính đến 30/9/2020 là 11.085 tỷ đồng.

Được biết, HOSE đưa cổ phiếu HNG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 7/9/2020 là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 là -2.312,96 tỷ đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020.

Kết thúc quý 3/2020, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 339 tỷ đồng - cùng kỳ năm trước lỗ 1.725 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, do ảnh hưởng từ Covid - 19 nên thị trường đầu ra các loại trái cây bị ảnh hưởng nên giá bán giảm sâu.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu HNG vào ngày 19/11 là 11.000 đồng/cổ phiếu và đã tăng liên tiếp trong 6 phiên lên 14.700 đồng/cổ phiếu vào ngày 30/11, tương ứng với mức tăng 33% và đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/12, giá cổ phiếu này giảm còn 13.800 đồng/cổ phiếu.