14:07 15/10/2019

Cổ phiếu HTT bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Hà Anh

Cổ phiếu HTT sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch kể từ ngày 21/10/2019

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HTT từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HTT từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (mã HTT) vào diện kiểm soát đặc biệt, từ ngày 21/10 tới.

HOSE cho biết nguyên nhân là do công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện cảnh báo và cổ phiếu này sẽ bi hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận), kể từ ngày 21/10/2019.

Ngày 5/8, HOSE đã có văn bản nhắc nhở liên quan đến nội dung báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, qua rà soát, HOSE nhận thấy công ty đã tổ chức 2 cuộc họp hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, công ty không trình bày các biên bản/nghị quyết sau các cuộc họp này.

Ngoài ra, báo cáo quản trị công ty hiện đang trình bày chưa đầy đủ thông tin về các tổ chức, cá nhân là người có liên quan của người nội bộ, thông tin về các giao dịch của công ty với người nội bộ, tổ chức có liên quan với người nội bộ.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu HTT vào diện cảnh báo do "Công ty có lợi nhuận sau thuế năm 2018 là -23.754.902.671 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 là -220.378.047 đồng trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Ngoài ra, căn cứ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019 của HTT, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -9,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2019 là – 9,7 tỷ đồng.