13:08 20/07/2019

Cổ phiếu JVC vẫn chưa thoát diện cảnh báo do lỗ lũy kế

Hà Anh

Cổ phiếu JVC vẫn tiếp tục duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của công ty là con số âm

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu JVC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu JVC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HOSE) thông báo về việc duy trì diện cảnh báo do lỗ lũy kế và Quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu JVC sẽ ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 22/7/2019 theo quyết định của Tổng giám đốc HOSE do ông Lê Văn Hướng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của JVC) không còn làm việc hay tham gia điều hành công ty với bất kỳ chức vụ nào tại JVC và không còn là cổ đông lớn. 

Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn tiếp tục duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của công ty là con số âm.

HOSE cho biết việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu JVC sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019 của JVC.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, mặc dù lợi nhuận sau thuế lãi 11,44 tỷ đồng tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của JVC vẫn âm gần 1.018 tỷ đồng.