00:10 31/01/2019

Cổ phiếu PPI đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết

Hà Anh

Nếu trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là con số âm thì cổ phiếu PPI sẽ bị hủy niêm yết

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PPI trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PPI trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE).

Cụ thể, ngày 29/1 vừa qua, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng quý 4/2018 của công ty PPI. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ PPI năm 2018 là âm gần 92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là âm hơn 160 tỷ đồng.

Hiện tại, cổ phiếu này đang trong diện bị kiểm soát theo quyết định số 130/QĐ-SGDHCM ngày 12/4/2018 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2016 là âm 37,27 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2017 là âm 84,66 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả sản xuất kinh doanh căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của PPI bị thua lỗ trong 3 năm liên tục từ 2016-2018. Do đó, nếu trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là con số âm thì cổ phiếu PPI sẽ bị hủy niêm yết theo quy định tại Tiết 5 Khoản 1 Điều 26 quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Trên thị trường chứng khoán, 3 tháng gần đây, giá cổ phiếu PPI giảm 47,37% và được giao dịch ở mốc 600 đồng/cổ phiếu.