21:32 12/01/2020

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/1: LMH và VRC vẫn mất thanh khoản

Thủy Tiên

Tuần qua, cổ phiếu LMH và VRC vẫn duy trì trạng thái mất thanh khoản, luôn trong trạng thái dư bán giá sàn khối lượng lớn trong phiên

Diễn biến vnindex tuần 6 tháng 1 đến 10 tháng 1

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 6 tháng 1 đến 10 tháng 1

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 6 tháng 1

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 6 tháng 1

Diễn biến hnxindex tuần 6 tháng 1 đến 10 tháng 1

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 6 tháng 1 đến 10 tháng 1

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 6 tháng 1

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 6 tháng 1

Diễn biến upcomindex tuần 6 tháng 1 đến 10 tháng 1

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 6 tháng 1 đến 10 tháng 1

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 6 tháng 1

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 6 tháng 1