21:51 25/08/2019

Cổ phiếu tăng/giảm tuần 19-23/8: PVD lọt top tăng mạnh

Thủy Tiên

Với 4 phiên tăng liên tục, đặc biệt có 1 phiên tăng kịch biên độ, mã cổ phiếu PVD đã nhanh chóng góp mặt trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần qua

Diễn biến vnindex tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 19 tháng8 đến 23 tháng 8

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 19 tháng 8

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 19 tháng 8

Diễn biến hnxindex tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 19 tháng 8

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 19 tháng 8

Diễn biến upcomindex tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 19 tháng 8 đến 23 tháng 8

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 19 tháng 8

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 19 tháng 8