22:26 28/01/2021

Cơ quan cảnh sát yêu cầu OGC tạm dừng giao dịch liên quan đến cổ phiếu OCH

Kim Phong

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ OGC đang có sự bất đồng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần OCH

Diễn biến giao dịch cổ phiếu OCH trong 3 tháng qua
Diễn biến giao dịch cổ phiếu OCH trong 3 tháng qua

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - OGC) vừa công bố thông tin liên quan đến công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra ngày 26/1 vừa qua đã có "đề nghị tạm dừng biến động tài sản phục vụ công tác điều tra, xác minh". Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị OGC tạm dừng mọi biến động đối với số cổ phiếu Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH do OGC đang nắm giữ cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. 

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ OGC đang có sự bất đồng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần OCH. 

Hồi cuối tháng 11/2020. Thông tin từ DealstreetAsia cho biết, IDS Equity Holdings đã dẫn dắt một nhóm nhà đầu tư mua lại 51% vốn tại OGC và một lượng cổ phần đáng kể là 22,3% của công ty con là Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH.

Đại diện của IDS Equity Holdings chia sẻ với Dealstreet Asia rằng trước đó, IDS nắm giữ một lượng cổ phần nhỏ ở cả OGC và OCH như một khoản đầu tư thụ động, nhưng sau khi "mất niềm tin vào một số thành viên lãnh đạo hiện tại", IDS quyết định tiếp quản điều hành và tái cơ cấu doanh nghiệp. Cụ thể, hồi cuối tháng 9, OCG muốn thoái bớt cổ phần tại OCH để có nguồn tiền thanh toán công nợ và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng điều này sẽ khiến OCH sẽ không còn được hợp nhất vào báo cáo tài chính OGC và OGC sẽ mất đến 93% doanh thu trên báo cáo. 

Ở chiều ngược lại, phía lãnh đạo OGC lại bác tin IDS Equity Holdings tiếp quản công ty và vẫn kiên quyết triển khai bán vốn OCH. Theo đó, HĐQT "đồng ý chủ trương số lượng cổ phiếu OCH chuyển nhượng có thể thấp hơn hoặc bằng 20 triệu cổ phiếu", đồng thời "giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn thời điểm chuyển nhượng thích hợp trong năm 2021".

Vì bất đồng này, đầu tháng 1/2021 mới đây, Ban kiểm soát OGC đã thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo ý muốn của nhóm cổ đông lớn đại diện cho hơn 10% cổ phần tại Tập đoàn. Thời gian chốt danh sách cổ đông diễn ra vào ngày 29/01/2021. Cuộc họp bất thường lần đầu sẽ diễn ra vào ngày 08/03.