13:37 07/10/2011

Có thể điều chỉnh lương công chức sớm hơn lộ trình

Nam Anh

Chính phủ đã có phương án tăng lương tối thiểu của khu vực sự nghiệp, từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng/tháng

Từ năm 2008 đến năm 2011, mức lương tối thiểu chung của khu vực sự nghiệp đã được điều chỉnh 4 lần.
Từ năm 2008 đến năm 2011, mức lương tối thiểu chung của khu vực sự nghiệp đã được điều chỉnh 4 lần.
Chính phủ đã có phương án tăng lương tối thiểu của khu vực sự nghiệp, từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng, tương đương 26,5%.

Ông Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ), cho biết đầu năm 2012, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ phương án điều chỉnh lương tối thiểu của cán bộ, công chức và tháng 5/2012 sẽ chính thức áp dụng mức lương mới cho đối tượng này.

Tuy nhiên, do việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng khu vực doanh nghiệp đã được thực hiện sớm hơn dự định 3 tháng (từ 1/10/2011), nên lương của khu vực sự nghiệp rất có thể cũng sẽ được điều chỉnh sớm hơn lộ trình.

Từ năm 2008 đến năm 2011, mức lương tối thiểu chung của khu vực sự nghiệp đã được điều chỉnh 4 lần, từ 450.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng, bằng 1,844 lần, tăng thêm 84,4%. Lần điều chỉnh gần đây nhất là tháng 5/2011, khi điều chỉnh từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng/tháng, tăng thêm 13,7%.

Đáng chú ý là mức điều chỉnh lần này, nếu được thực hiện, sẽ tăng cao hơn mức dự kiến trong đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2008 - 2012.

Theo đề án, dự kiến mức lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ, công chức bằng mức lương tối thiểu vùng 4 - vùng thấp nhất của khu vực doanh nghiệp - và sẽ được tính toán điều chỉnh dựa trên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự kiến như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 8,5 - 9%/năm; năng suất lao động xã hội tăng 13%/năm; chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn mức tăng trưởng kinh tế (ước tính khoảng 7%/năm) và mức tiền công trên thị trường tăng khoảng 10%/năm.

Nếu dựa vào tính toán của đề án trên thì năm 2012, mức lương tối thiểu chung của khu vực sự nghiệp sẽ được điều chỉnh ở mức 990.000 đồng/tháng.