21:31 21/09/2021

Con gái ông Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua tiếp 4 triệu cổ phiếu HAG

Hà Anh

Nếu thành công, bà Hoàng Anh sẽ nâng số lượng cổ phiếu HAG nắm giữ từ 4 triệu cổ phiếu, chiếm 0,43% lên 8 triệu cổ phiếu, chiếm 0,86% vốn điều lệ tại HAG...

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HAG.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HAG.

Đoàn Hoàng Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE)

Theo đó, bà Đoàn Hoàng Anh - Con gái ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAG đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu nhằm tăng sở hữu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn, dự kiến từ ngày 27/9 đến ngày 26/10.

Trước đó, bà Hoàng Anh lần đầu mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG vào trong khoảng thời gian từ ngày 11/8 đến 20/8, theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Nếu thành công, bà Hoàng Anh sẽ nâng số lượng cổ phiếu HAG nắm giữ từ 4 triệu cổ phiếu, chiếm 0,43% lên 8 triệu cổ phiếu, chiếm 0,86% vốn điều lệ tại HAG.

Hiện tại, ông Đoàn Nguyên Đức cũng đang nắm giữ gần 320 triệu cổ phần HAG, tương đương tỷ lệ 34,5% vốn của HAGL.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HAG đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9 giảm nhẹ và dừng ở mức 5.130 đồng/cổ phiếu và tạm tính mức giá này, bà Hoàng Anh sẽ chi hơn 20,5 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, cổ phiếu HAG tiếp tục bị kiểm soát do lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng. HOSE cho biết, ngày 20/4/2021, HOSE đã ra Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HAG) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -1.255,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 là -6.301,7 tỷ đồng. Đồng thời công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2018 và năm 2019 dẫn tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 là -4.766 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Ngày 30/08/2021, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai. Theo Báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là 18,21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2021 là -7.371,6 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc: khoản lỗ lũy kế của Tập đoàn là 7.371,6 tỷ đồng, điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh 2.6 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Tập đoàn đã điều chỉnh một số dữ liệu tương ứng trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ để phản ánh các điều chỉnh nhằm sửa chữa các sai sót đã thực hiện trong kỳ trước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM ngày 20/04/2021 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của công ty.

Mới đây, HAG cũng vừa thông qua Nghị quyết về chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Được biết, ngày đăng ký cuối cùng nhằm ngày 5/10, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021.

Đồng thời, HAG cho biết đã được cổ đông thông qua bằng văn bản phương án dùng thặng dư bù trừ lỗ luỹ kế. Cụ thể, căn cứ tình hình lỗ lũy kế và nguồn thặng dư vốn cổ phần được thể hiện trên BCTC tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán, HĐQT HAGL sẽ xem xét và cho ý kiến về phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Hiện trạng lỗ luỹ kế của HAG là tại thời điểm 31/12/2020: công ty có vốn điều lệ 9.275 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu đạt 6.139 tỷ đồng, Lỗ lũy kế 6.678 tỷ đồng.

Thặng dư vốn cổ phần từ năm 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 và 2017 là gần 3.264 tỷ đồng.