22:37 06/12/2017

Công bố thanh tra loạt dự án bất động sản tại Sơn Trà

Bảo Anh

Thời kỳ thanh tra từ năm 2003 - 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này

tính đến cuối năm 2012, tại bán đảo Sơn Trà, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.
tính đến cuối năm 2012, tại bán đảo Sơn Trà, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Ngày 6/12, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước và việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo đó, đoàn thanh tra sẽ làm việc 45 ngày, do Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối nội chính và Kinh tế tổng hợp (Vụ 2) - Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quang Thía làm Trưởng đoàn. Đoàn thanh tra còn có thành viên là cán bộ của các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo quyết định của Tổng thanh tra, thời kỳ thanh tra từ năm 2003 - 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này.

Theo Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng Trần Đình Quỳnh, tinh thần của Đà Nẵng là hợp tác, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay) và các dự án xây dựng ở bán đảo Sơn Trà cho đoàn thanh tra liên ngành, đảm bảo việc thanh tra được minh bạch.

Để đảm bảo cho việc thanh tra toàn diện bán đảo Sơn Trà, cuối tháng 11 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu đơn vị liên quan "tạm thời chưa giải quyết thủ tục liên quan đến giao dịch bất động sản các dự án trên bán đảo Sơn Trà".

Trước đó, cuối tháng 9 vừa qua, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng..., thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Kết quả thanh tra phải báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 31/3/2018.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, tính đến cuối năm 2012, tại bán đảo Sơn Trà, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Trong đó, có 3 dự án đã đầu tư, 1 dự án đang triển khai nhưng tạm dừng, 3 dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng và có 11 dự án chưa triển khai.

Các dự án này đều được hình thành trong giai đoạn 2003-2012, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các dự án trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Các dự án trên của các nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Địa cầu, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn-Savico, Công ty Cổ phần biển Tiên Sa, Công ty Cổ phần Sơn Trà, Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư xây dựng Sơn Hải, Công ty Cổ phần Xây dựng 79, Công ty Cổ phần Đầu tư mũi Nghê,...