10:08 19/09/2007

Công nghệ hỗ trợ chứng khoán: Chuyện cũ vẫn mới

Minh Đức

Ngày 17/9 vừa qua, sự cố “rớt” mạng tại Ngân hàng Á Châu (ACB) được giới đầu tư chú ý

Những sự cố về công nghệ dù là cục bộ hay trên diện rộng cũng đã gây nhiều khó khăn trong giao dịch chứng khoán.
Những sự cố về công nghệ dù là cục bộ hay trên diện rộng cũng đã gây nhiều khó khăn trong giao dịch chứng khoán.
Những sự cố kỹ thuật diện rộng, cục bộ vẫn thường xuyên xảy ra. Yêu cầu phát triển công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán vẫn luôn là vấn đề mới.

Ngày 17/9 vừa qua, sự cố “rớt” mạng tại Ngân hàng Á Châu (ACB) được giới đầu tư chú ý. Là bình thường khi đó là sự cố kỹ thuật trong hoạt động của một doanh nghiệp, nhưng được chú ý bởi ACB vừa triển khai một chiến dịch quảng bá và giới thiệu dịch vụ quản lý tiền của nhà đầu tư chứng khoán.

Trong sự cố trên, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) cũng gặp khó khăn trong giao dịch liên quan đến tài khoản nhà đầu tư như tra cứu số dư, rút và nộp tiền vào tài khoản...

Sự cố này cũng đặt ra nghi ngại chung về khả năng tích hợp công nghệ khi từ tháng 11/2007, các ngân hàng sẽ thay các công ty chứng khoán quản lý nhà đầu tư. Hiện ngoài ACB, Vietcombank, Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) cũng đang nghiên cứu để xây dựng sản phẩm này.

Ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công nghệ của VIB Bank, cho biết phải cần ít nhất 6 tuần để xây dựng vì đây là sản phẩm tích hợp, yêu cầu công nghệ cao.

Ngoài yêu cầu công nghệ cho kết nối giữa ngân hàng và công ty chứng khoán nói trên, thị trường đang chuẩn bị đón nhận loạt dự án triển khai, liên quan trực tiếp đến công nghệ như giao dịch không sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, quản lý giao dịch tập trung thị trường OTC, xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu chuyên biệt tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cả công tác hiện đại hóa giám sát thị trường của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cuối tuần này, tại Hà Nội, một chương trình hội thảo/triển lãm quy mô lớn về ứng dụng công nghệ thông tin phát triển các dịch vụ tài chính sẽ được tổ chức, trong đó, công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển và giám sát thị trường chứng khoán là một chủ đề chính.

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định: “Các thành viên thị trường xây dựng hệ thống riêng của mình theo khả năng tài chính và chính sách phát triển công nghệ thông tin; chưa có chuẩn công nghệ thống nhất chung trong toàn ngành chứng khoán.

Do lĩnh vực chứng khoán là lĩnh vực mới, hệ thống văn bản pháp luật liên quan đang trong quá trình hoàn thiện, nên việc xây dựng và khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành cũng gặp những khó khăn nhất định, nhất là trong việc nâng cấp cho phù hợp khi có những thay đổi trong các quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ”.

Thứ hai, liên quan đến vận hành hệ thống, đầu mối trực tiếp của các sự cố khi xét lại nguyên nhân những “vụ” gần đây. Những sai sót không thuộc về tính năng, chất lượng công nghệ mà liên quan đến nhân viên vận hành...

Để khắc phục những hạn chế trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã lên kế hoạch tập trung đầu tư và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại chính trụ sở của mình, song song với chỉ đạo các đề án cụ thể tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký.

Trong đó bao gồm cả việc xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu chuyên biệt tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tách hệ thống lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ, triển khai hệ thống giao dịch từ xa và tiến tới giao dịch không sàn; nâng cấp hệ thống an ninh mạng và bảo mật thông tin; nâng cấp hệ thống mạng nội bộ và trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo kết nối hiệu quả với hạ tầng truyền thông chung của ngành tài chính, với hệ thống của các tổ chức tham gia thị trường như các công ty chứng khoán, các thành viên lưu ký và ngân hàng chỉ định thanh toán, công ty niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đào tạo nhân lực, kể cả việc tổ chức đưa cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài.