07:00 08/05/2018

Công ty chứng khoán HSC bị phạt, truy thu thuế 235 triệu

Duyên Duyên

Cục thuế TP. HCM đã ra quyết định xử phạt, truy thu thuế của Công ty chứng khoán HSC với số tiền 235,2 triệu đồng.

Công ty chứng khoán HSC cho biết, doanh nghiệp này đã hoàn tất việc nộp số tiền bị phạt và tiền thuế còn thiếu.
Công ty chứng khoán HSC cho biết, doanh nghiệp này đã hoàn tất việc nộp số tiền bị phạt và tiền thuế còn thiếu.

Công ty chứng khoán HSC (mã HCM) bị phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 34 triệu đồng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015-2016 số tiền 170,2 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 31 triệu đồng.

Hiện, đại diện Công ty chứng khoán HSC cho biết, doanh nghiệp này đã hoàn tất việc nộp số tiền trên vào tài khoản của Cục thuế Tp.HCM.

Trước đó, ngày 26/4/2018, Cục thuế Tp.HCM đã ra Quyết định số 1772 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty HSC. Tổng số tiền mà HSC bị xử phạt và truy thu thuế là 235,2 triệu đồng.

Được biết, kết thúc quý 1/2018, lợi nhuận sau thuế của HSC đạt 324,6 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động của HSC tăng 285%, lên 838 tỷ đồng.

Trong năm 2018, HSC đặt kế hoạch đạt doanh thu 2.110 tỷ đồng.