14:50 04/10/2019

Công ty con của Sunshine Group vừa huy động hơn 200 tỷ đồng trái phiếu

Nguyên Minh

So với kế hoạch đề ra ban đầu là 300 tỷ đồng, vẫn có hơn 98 tỷ đồng trái phiếu của Sunshine Marina Nha Trang bị ế

Sunshine Marina Nha Trang Bay.
Sunshine Marina Nha Trang Bay.

Một báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho biết, trong số các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, hạ tầng phát hành trái phiếu trong tháng 9/2019, Sunshine Marina Nha Trang đã phát hành được 201,7 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 7% trả 6 tháng/lần. 

Sunshine Marina Nha Trang là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Sunshine, mới đổi tên từ tháng 8/2019 từ Công ty Cổ phần ADG Holding.

Hồi tháng 9, Sunshine Marina Nha Trang cho biết công ty phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, chia thành 2 đợt phát hành. Đợt 1 phát hành 120 tỷ đồng trong ngày 7/9/2019 tuy nhiên tổng giá trị trái phiếu thực phát hành chỉ đạt 21,7 tỷ đồng trong đó người mua hầu hết là nhà đầu tư cá nhân (mua 18,3 tỷ đồng, chiếm 84,33%). 

Giá trị phát hành đợt 2 là 180 tỷ đồng. Như vậy, Sunshine Marina Nha Trang đã phát hành được toàn bộ trong đợt 2 này.

Sunshine Marina Nha Trang đã tăng vốn lần lượt thêm 350 tỷ đồng và 259 tỷ đồng trong 2 năm 2017 và 2018, tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. 

Ở phía tập đoàn mẹ Sunshine Group, trong năm 2018, Sunshine đã phát hành huy động 10.000 tỷ đồng qua 100 triệu trái phiếu. Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 3 năm (từ ngày 8/10/2018 đến 8/10/2021), không được chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không có bảo lãnh thanh toán.