14:32 15/10/2022

Công ty Quản lý quỹ VinaCapital bị xử phạt gần 200 triệu đồng

Khánh Linh

Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital đã bố trí ông Diên Hồng Thọ - nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trực tiếp thực hiện phân tích đầu tư...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital.

Theo đó, Vinacapital bị phạt 60 triệu đồng do đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Công ty đã bố trí ông Diên Hồng Thọ - nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trực tiếp thực hiện phân tích đầu tư.

VinaCapital còn bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trong giai đoạn từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2021, các giao dịch chứng khoán của nhân viên của công ty quản lý quỹ không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch.

Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital (“VCFM”) được thành lập bởi Tập đoàn VinaCapital từ năm 2012 và hoạt động dưới tên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth cho đến trước tháng 07 năm 2017, VCFM được cấp giấy phép bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.

Hiệu suất của VinaCapital. 
Hiệu suất của VinaCapital. 

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều biến động khó lường, hiệu suất đầu tư của VinaCapital âm từ đầu năm đến nay. Cụ thể, Vinacapital VEOF âm 12,9% trong 9 tháng đầu năm, VinaCapital VESAF âm 13,1%. VinaCapital VIBF âm 4,3%, duy chỉ có VinaCapital VFF dương 6,1% trong 9 tháng qua.

Mặc dù hiệu suất âm nặng song VinaCapital vẫn tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam và cho rằng những biến động hiện tại không ảnh hưởng lâu dài đến tình hình hoạt động của các công ty mà quỹ này đang đầu tư.

Đặc điểm của thị trường chứng khoán là thường xuyên có những biến động khó lường. Những cơ hội tốt nhất để đầu tư dài hạn thường đến vào những thời điểm thị trường biến động mạnh. VinaCapital cho rằng định giá của thị trường chứng khoán nói chung và những công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi nói riêng đang ở mức hấp dẫn cho đầu tư dài hạn. Các nhà đầu tư nên kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn, định kỳ để có được kết quả đầu tư tích cực trong tương lai.