16:15 03/09/2019

CotecLand từ lãi chuyển sang lỗ nặng sau soát xét

Hà Anh

Theo báo cáo bán niên đã soát xét, lợi nhuận ròng được điều chỉnh thành lỗ hơn 110 tỷ đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CLG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CLG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec - CotecLand (mã CLG-HOSE) vừa công bố giải trình biến động kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, đồng thời giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019.

Điều chỉnh giảm gần 115 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

Theo báo cáo bán niên đã soát xét, doanh thu hợp nhất ghi nhận đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng 0,41% so với trước soát xét; lợi nhuận gộp điều chỉnh giảm 3% so với cùng kỳ từ 18,6 tỷ xuống 18 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ hơn 110 tỷ đồng so với mức lãi 4,4 tỷ đồng trước soát xét, tương đương giảm hơn 114,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do công ty mẹ hạch toán bổ sung chuyển nhượng cổ phần côngnghiệpn, công ty liên kết. Cụ thể, kiểm toán viên hạch toán bổ sung chuyển nhượng cổ phần công ty con và công ty liên kết của công ty mẹ sở hữu, đã làm chi phí tài chính tăng, kéo theo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 54,65 tỷ đồng.

Đồng thời, kiểm toán hạch toán bổ sung trích lập dự phòng cho công ty con và trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn đã làm lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 48,3 tỷ đồng.

Kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ

Trên báo cáo tài chính bán niên soát xét, kiểm toán cũng nêu vấn đề ngoại trừ đối với khoản doanh thu từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất tại Khu công nghiệp Đồng An cho Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh với số tiền 15,45 tỷ đồng chưa xác định và không kết chuyển vốn tương ứng, do đó làm cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng tương ứng 15,45 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cotec Land cho rằng, quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đồng An là thuộc sở hữu công ty, tuy nhiên hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản được lưu tại các kho tài liệu ngoại tỉnh nên kiểm soát viên chưa chắc chắn và đang rà soát lại hồ sơ.

Đáng chú ý, bên kiểm toán cũng đưa ý kiến ngoại trừ về khoản phải thu về ngắn hạn, công ty cho vay với lãi suất 0%, nếu tính lãi suất 10,8% như lãi suất cho vay của ngân hàng, thì lợi nhuận trước thuế của công ty tăng thêm khoảng 2,85 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán còn nêu các vấn đề khác tồn tại từ năm 2018 được công ty kiểm toán khác nêu ra không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2019 vừa qua.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CLG từ đầu năm đến nay đã giảm 20% từ 2.500 đồng xuống còn dưới 2.000 đồng/cổ phiếu.