17:37 06/12/2020

CVT bị bán tháo, dẫn đầu nhóm thua lỗ tuần qua

Thuỷ Tiên

Sau liên tiếp chuỗi 10 phiên tăng kịch biên độ, CVT đã bị xả mạnh và giảm sâu trong 4 phiên gần nhất, trong đó có 3 phiên giảm cả thị giá lẫn thanh khoản

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 1.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 2.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 3.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 4.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 5.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 6.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 7.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 8.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 9.