06:00 07/08/2021

Đã gia hạn 57.600 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất cho gần 90.000 người nộp thuế

Trâm Anh

Tính đến hết tháng 7, cơ quan Thuế đã gia hạn cho khoảng 89.635 người nộp thuế, với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 57.600 tỷ đồng.

Gần 90 nghìn người nộp thuế đã được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.
Gần 90 nghìn người nộp thuế đã được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong tháng 7, tổng số thuế phát sinh được gia hạn ước khoảng 20.000 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 7/2021, cơ quan Thuế gia hạn cho khoảng 89.635 người nộp thuế có gửi giấy đề nghị gia hạn về cơ quan Thuế.

 
Tổng cục Thuế cho biết, số thuế đã nộp vào ngân sách sau khi hết thời hạn gia hạn là khoảng 21.900 tỷ đồng, số đang tiếp tục gia hạn là khoảng 35.700 tỷ đồng.

Trong đó, bao gồm 77.303 doanh nghiệp, tổ chức và 12.332 hộ, cá nhân kinh doanh với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất là khoảng 57.600 tỷ đồng.

Phân theo các khoản thuế suất, thuế giá trị gia tăng được gia hạn khoảng 31.400 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 24.500 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh khoảng 170 tỷ đồng, tiền thuê đất là khoảng 1.531 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, ngay sau khi Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 được ban hành, Tổng cục Thuế đã nhanh chóng có văn bản chỉ đạo các cục thuế địa phương kịp thời triển khai thực hiện Nghị định, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ để người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn và thực hiện gia hạn tiền thuế ngay từ kỳ khai thuế tháng 4/2021.

Thời gian chậm nhất nộp giấy gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất kết thúc vào ngày 30/7 vừa qua.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 về giảm 30% thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay và các chính sách giảm phí, lệ phí khác... để tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, hồi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ theo các Nghị quyết, Nghị định của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành, để báo cáo Chính phủ, Quốc hội có căn cứ nghiên cứu, ban hành thêm các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang dự thảo đề xuất 4 giải pháp miễn, giảm thuế trị giá 20.000 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/8/2021 để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.