14:33 30/07/2021

Ngân sách nhà nước bội thu gần 62 nghìn tỷ đồng sau 7 tháng

Vũ Phong

Số tăng thu ngân sách đạt được trong 7 tháng đầu năm lại không phải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chủ yếu ở những nguồn thu không bền vững khác...

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021, trong đó cập nhật một số thông tin về thu, chi ngân sách nhà nước ước tính.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm tới thời điểm 15/7 ước đạt 819,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm. Cụ thể, thu nội địa đạt 661,9 nghìn tỷ đồng, bằng 58,4%; thu từ dầu thô 20,1 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 136,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 78,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 116,8 nghìn tỷ đồng, bằng 58,6%.

Khoản thu từ thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 144,8 nghìn tỷ đồng, bằng 61%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 75,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70%; thu thuế bảo vệ môi trường 32,4 nghìn tỷ đồng, bằng 50,3%; thu tiền sử dụng đất 84,6 nghìn tỷ đồng, bằng 76%.

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/7/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2021 ước tính đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% dự toán năm.

Trong đó chi thường xuyên đạt 541,6 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2%; chi đầu tư phát triển 150,9 nghìn tỷ đồng, bằng 31,6%; chi trả nợ lãi 61,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1%.

Như vậy, sau 7 tháng, ước tính ngân sách nhà nước hiện bội thu khoảng gần 62 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 18 nghìn tỷ đồng so với ước tính cùng kỳ 6 tháng.

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/7/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

Tổng cục Thống kê đánh giá, thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng năm 2021 đảm bảo tiến độ theo dự toán ngân sách. Chi ngân sách nhà nước tiếp tục tập trung cho việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đồng thời, đặc biệt chi cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ở góc nhìn chuyên gia, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra như hiện nay nhưng thu ngân sách nhà nước vẫn tăng mạnh thì cần đặt ra dấu hỏi lớn. 

"Số tăng thu ngân sách đạt được trong 7 tháng đầu năm lại không phải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chủ yếu ở những nguồn thu không bền vững khác như chứng khoán, bất động sản... Do đó chúng ta cần nhìn nhận và cân đối lại nguồn thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2021", ông Lực nhấn mạnh.