15:43 06/11/2022

Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng

Ngọc Hân

Càng về cuối tuần qua, cổ phiếu nhóm bất động sản, xây dựng là một trong những nhóm tiêu cực nhất. Nổi bật nhất trong nhón này là NVL khi giảm tới 17,3%. Ngoài ra, các mã trong nhóm cũng giảm mạnh còn có: DIG giảm12,6%; IDC giảm 8,4%; KBC giảm 7,3%; DXG giảm 6,3%...

Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 1
Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 2
Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 3
Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 4
Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 5
Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 6
Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 7
Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 8
Đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 9