11:04 12/01/2023

Đà Nẵng cần 181.130 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030

Thanh Xuân

UBND TP.Đà Nẵng vừa về phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP.Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TP. Đà Nẵng đặt chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đến năm 2025 đạt 30 m2 sàn/người (khu vực đô thị 30,4 m2 sàn/người, khu vực nông thôn 27,2 m2 sàn/người).

Ngoài ra cũng phấn đấu tổng diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng đạt khoảng 13.046.663m2 sàn, trong đó dự kiến hoàn thành 10.223.038 m2 sàn. Cụ thể, nhà ở thương mại đầu tư xây dựng 9.792.296 m2 sàn, dự kiến hoàn thành 7.186.330 m2 sàn; nhà ở xã hội đầu tư xây dựng 721.719 m2 sàn, dự kiến hoàn thành 504.060 m2 sàn; nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khoảng 2.532.648 m2. Đặc biệt đến năm 2025, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố đạt trên 70% và không để phát sinh nhà ở đơn sơ, nhất là khu vực đô thị.

Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đến năm 2030 đạt 32 m2 sàn/người (khu vực đô thị 32,3m sàn/người, khu vực nông thôn 29,6 m2 sàn/người).

Đồng thời, tổng diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng đạt khoảng 12.384.660 m2, trong đó dự kiến hoàn thành 9.419.853 m2 sàn. Cụ thể ,về nhà ở thương mại, đầu tư xây dựng 7.948.198 m2 sàn, dự kiến hoàn thành 5.211.933 m2 sàn; nhà ở xã hội đầu tư xây dựng 954.071 m2 sàn, dự kiến hoàn thành 725.529 m2 sàn; nhà ở của hộ gia đình, cá nhân 3.482.391 m2 sàn. Đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố đạt trên 95%.

Để thực hiện mục tiêu trên, giai đoạn 2021-2025 cần 1.090 ha đất, tổng vốn 95.664 tỷ đồng; giai đoạn 2026–2030 cần 1.055 ha đất, vốn 85.466 tỷ đồng…

Về định hướng phát triển nhà ở, địa phương cho biết sẽ phát triển nhà ở thương mại theo dự án, gắn với phát triển đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở, khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở chung cư cao tầng hiện đại, thân thiện với môi trường, phát thải thấp góp phần nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo kết nối và đồng bộ hệ thống hạ tầng;

Tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu, đấu giá theo quy định. Đẩy mạnh phát triển đô thị tại các khu vực dự kiến phát triển đô thị; xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở Đề án Thành phố thông minh; hình thành các khu đô thị mới, khu đô thị dạng vệ tinh tạo điểm nhấn kiến trúc, mang tính biểu tượng.

Đối với nhà ở xã hội sẽ tiến hành rà soát, cân đối nhu cầu nhà ở xã hội tại các quận, huyện đảm bảo phân bố hợp lý trên địa bàn thành phố theo quy hoạch; đẩy mạnh phát triển khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp và khu vực giáp ranh khu công nghiệp, rà soát khu đô thị mới, khu nhà ở chưa dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 20% để xác định vị trí, quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch phát triển;

Liên quan đến nhà ở xã hội, TP. Đà Nẵng vừa có thông báo về những dự án nhà ở xã hội ngoài ngân sách nhà nước đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Cụ thể, đến thời điểm này, thành phố có khoảng 1.389 căn hộ chung cư nhà ở xã hội ngoài ngân sách nhà nước đủ điều kiện bán.