07:59 17/12/2022

Đà Nẵng khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội

Ngô Anh Văn -

Sau 03 ngày làm việc, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tập trung thảo luận và quyết định những nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát triển kinh tế- xã hội năm 2023; thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó, có những chính sách đặc thù riêng của Đà Nẵng về an sinh xã hội...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc chiều ngày 15/12 sau 03 ngày làm việc. Các đại biểu HĐND thành phố đã tập trung thảo luận và quyết định những nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát triển kinh tế- xã hội năm 2023; thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó có những chính sách đặc thù riêng của Đà Nẵng về an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. 

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Vì vậy, các cấp, các ngành và nhân dân thành phố cần bám sát chủ đề của năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội” của thành phố, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, đặc biệt là phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, chủ động khắc phục các khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, triển khai có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách, khơi thông các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, làm tiền đề cho thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử, cần dành nhiều thời gian đi cơ sở, kiểm tra thực tế và trực tiếp tiếp xúc cử tri, gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri. Đặc biệt các đại biểu cần theo dõi đến cùng việc thực hiện các nội dung cam kết của các sở, ngành tại kỳ họp được đại biểu chất vấn liên quan đến các vấn đề cử tri, nhân dân thành phố quan tâm, phản ánh như công tác quản lý, sử dụng đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường, các giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng đường phố trong mùa mưa bão...

Sau khi trao đổi, thảo luận, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp cùng 37 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực Pháp chế; Văn hóa, xã hội; Quản lý đô thị... Đây là những cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu rộng và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân thành phố.

Đáng chú ý, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua và ban hành 3 nghị quyết quan trọng liên quan đến những vấn đề “nóng” được đông đảo cử tri quan tâm, nhiều đại biểu HĐND đưa ra chất vấn tại kỳ họp này, đó là: Nghị quyết về thành lập các đoàn giám sát về thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; nghị quyết về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; nghị quyết về giám sát đối với các dự án chậm triển khai, chậm bàn giao, chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố. Các nghị quyết này gắn chặt trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, đất đai, tài sản công theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, trong đó nêu rõ những nội dung đã được các đơn vị trả lời chất vấn với những cam kết cụ thể về nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành. Đây là những nội dung được sự quan tâm của cử tri và cũng là căn cứ để HĐND thành phố thực hiện giám sát theo thẩm quyền. Trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, quản lý đô thị, HĐND thành phố thông qua các Nghị quyết về chủ trương đầu tư công một số dự án; danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng một số công trình dự án, nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.