03:58 15/11/2012

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc

P.V

Ban chấp hành khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 15/11 sẽ bầu Bộ Chính trị và Tổng bí thư

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ hôm 8/11.<br>
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ hôm 8/11.<br>
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức bế mạc hôm 14/11. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa mới.

Ban chấp hành Trung ương khóa mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm có những gương mặt như: Phó chủ tịch nước Tập Cận Bình; Phó thủ tướng Lý Khắc Cường; Phó thủ tướng Vương Kỳ Sơn; Phó thủ tướng Trương Đức Giang, Bí thư thành ủy Thượng Hải Du Chính Thanh, Bí thư thành ủy Thiên Tân Trương Cao Lệ, Ủy viên Quốc vụ phụ trách giáo dục Lưu Diên Đông...

"Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, thay thế một số lãnh đạo cũ bằng các gương mặt trẻ tuổi hơn", Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phát biểu trong phiên bế mạc trước hơn 2.300 đại biểu tham dự.

"Chúng tôi tin rằng, tất cả quyết định và các kế hoạch đã được thông qua và mọi thành tựu đạt được tại đại hội có ý nghĩa quan trọng lịch sử, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng sự phát triển toàn diện của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc và quyết tâm xây dựng đảng", ông Hồ Cẩm Đào khẳng định.

Nghị quyết của Đại hội 18 nêu rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành sửa đổi điều lệ Đảng, coi cải cách mở cửa là con đường để xây dựng một nước Trung Quốc mạnh hơn và là đặc trưng quan trọng nhất của giai đoạn phát triển mới ở Trung Quốc, coi quan điểm phát triển khoa học là một phần định hướng hành động.

Nghị quyết này cũng nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc kết hợp chặt chẽ hệ thống, con đường và học thuyết chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong Điều lệ Đảng.

Theo kế hoạch, Ban chấp hành Trung ương khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp phiên đầu tiên vào sáng 15/11 và tiến hành bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng bí thư.