17:34 01/11/2022

Đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2022

Ngô Anh Văn -

Đà Nẵng xác định đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022 chính là bàn đạp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng, phát triển kinh tế của thành phố...

Trên công trường đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Trên công trường đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 5428/UBND-SKHĐT đôn đốc các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đôn đốc các nhà thầu tăng cường năng lực thi công, khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện công tác hồ sơ theo quy định. Các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu theo đúng quy định, nhằm đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2022 (bao gồm cả vốn chuyển tiếp từ năm 2021 sang thực hiện trong năm 2022).

Theo Cục thống kê thành phố Đà Nẵng, trong tháng 10, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 607 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 61,5% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tập trung chủ yếu là vốn ngân sách cấp tỉnh (chiếm 96,7%).

Tính chung 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt xấp xỉ 4.414 tỷ đồng; tương đương 68,4% kế hoạch vốn được giao và bằng 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 4.309,6 tỷ đồng, chiếm 97,6% và vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 104,2 tỷ đồng, chiếm 2,4% trong cơ cấu nguồn vốn.

Một trong số nguồn vốn đầu tư có tỷ lệ giải ngân và thực hiện đạt thấp là nguồn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu (10 tháng mới chỉ thực hiện được 1,3% kế hoạch). Các dự án thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ này bao gồm: dự án các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B với các xã thuộc huyện Hòa Vang; dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung và dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch-cầu sông Yên-ngã ba sông Cẩm Lệ), trong đó tập trung vốn chủ yếu cho dự án Đầu tư Bến cảng Liên Chiểu (500 tỷ đồng). Trong số các dự án này có một số do còn vướng về hồ sơ thiết kế thi công nên chưa thể triển khai theo đúng kế hoạch.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, về đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Lê trung Chinh, chỉ rõ: Các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (kể cả vốn kéo dài năm 2021 chuyển sang). “Chủ tịch UBND thành phố sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương không hoàn thành kế hoạch vốn được giao”, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tiến độ, kết quả giải ngân hàng tháng của kế hoạch vốn năm 2022 theo chỉ đạo của Thành Ủy và UBND thành phố tại Công văn số 2281-CV/TU ngày 29/8/2022 và Công văn số 5428/UBND-SKHĐT ngày 05/10/2022.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân và thực hiện vốn đầu tư công chính là bàn đạp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng, phát triển kinh tế của thành phố, lãnh đạo các cấp, ngành liên quan của thành phố đang quyết tâm phấn đấu những tháng cuối năm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn và đảm bảo đạt khối lượng thi công theo kế hoạch đề ra.