15:45 23/07/2022

Dành hơn 4.000 tỷ đồng từ chương trình phục hồi, đẩy nhanh tiến độ xây cầu Đại Ngãi

Ánh Tuyết -

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh với Sóc Trăng. Trong đó, điều chỉnh một số nội dung về quy mô đầu tư và bố trí 4.130 tỷ đồng từ chương trình phục hồi để đẩy nhanh tiến độ dự án...

Phối cảnh cầu Đại Ngãi vượt sông Hậu hơn 8.000 tỷ đồng.
Phối cảnh cầu Đại Ngãi vượt sông Hậu hơn 8.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 22/7 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Cụ thể, về quy mô đầu tư, dự án cơ bản thực hiện theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bổ sung một số hạng mục cần thiết để bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, khai thác như nhà điều hành, quản lý; kè bảo vệ bờ sông, nắn cải kênh mương trong phạm vi dự án...

Cùng với đó, điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng phần đường dẫn theo quy mô hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 20,5m.

 

Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi thuộc nhóm A. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 8.014,694 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, trong đó, bố trí vốn từ chương trình phục hồi là 4.130 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2026.

Cơ chế, chính sách thực hiện dự án theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.

Nhờ việc chuyển sang sử dụng nguồn vốn trong nước thay vì nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và áp dụng cơ chế đặc thù trong chương trình phục hồi giúp đẩy nhanh tiến độ dự án khoảng 11,5 tháng.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo và đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, tổ chức thẩm định, trình duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải phải tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan; có phương án xử lý dứt điểm đối với các nội dung công việc đã thực hiện của dự án trước đây, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải bố trí đủ vốn để triển khai dự án theo tiến độ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cầu Đại Ngãi là dự án rất quan trọng nhằm nối thông Quốc lộ 60. Sau khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương và phân luồng, giảm tải cho Quốc lộ 1. Đồng thời, rút ngắn khoảng cách 80km so với sử dụng tuyến Quốc lộ 1 khi đi từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về TP. Hồ Chí Minh, giảm thời gian đi lại khoảng 1,5 - 2 tiếng chờ và đi qua 2 phà vượt sông Hậu.

Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 54 tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; điểm cuối giao với đường Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Tổng chiều dài thiết kế toàn tuyến là 15,2km, trong đó phần cầu dài 3,42km bao gồm cầu Đại Ngãi 1 dài 2,56km, cầu Đại Ngãi 2 dài 0,86km; phần đường (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến) dài 11,78km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.