19:02 29/11/2022

Đào tạo nhân lực nông nghiệp phải gắn kết với thực tiễn sản xuất

Chương Phượng

Hàng năm, các trường thuộc khối ngành nông nghiệp tuyển sinh đào tạo trên 76.000 học sinh hệ cao đẳng, trung cấp và gần 15 nghìn sinh viên bậc đại học. Công tác đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp bước đầu đã gắn kết với thực tiễn sản xuất và các doanh nghiệp trong huy động nguồn lực và định hướng đầu ra cho học sinh, sinh viên...

Công tác đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp phải gắn với cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và thị trường.
Công tác đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp phải gắn với cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và thị trường.

Tại Hội nghị đào tạo năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, ngày 29/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng để có được nền nông nghiệp chất lượng cao, hiệu quả gắn với tăng trưởng xanh, đòi hỏi các chương trình đào tạo phải đổi mới theo hướng đào tạo cho người nông dân kỹ năng về nông nghiệp tuần hoàn; nông nghiệp hữu cơ; nông nghiệp xanh và giảm phát thải khí nhà kính

MỖI NĂM RA TRƯỜNG HÀNG TRĂM THẠC SĨ, HÀNG CHỤC NGHÌN CỬ NHÂN

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều năm qua, hệ thống cơ sở đào tạo bồi dưỡng thuộc Bộ tiếp tục được kiện toàn về tổ chức bộ máy hoạt động theo hướng không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 11 cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ, bao gồm 8 Viện nghiên cứu và 3 cơ sở sở giáo dục đại học với tổng số 38 chuyên ngành. Trong giai đoạn 2016 - 2021, các đơn vị của Bộ đã tuyển sinh được 488 nghiên cứu sinh; 554 nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình nghiên cứu và cấp bằng tốt nghiệp.

Đào tạo nhân lực nông nghiệp phải gắn kết với thực tiễn sản xuất - Ảnh 1

Công tác đào tạo nghiên cứu sinh tại các viện và các trường của Bộ đã góp phần quan trọng vào đào tạo nhân lực trình độ cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, là nền tảng và động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền nông nghiệp, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 4 cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ thạc sĩ với 39 chuyên ngành. Trong giai đoạn 2016 - 2021, các cơ sở của Bộ đã tuyển sinh được 11.921 học viên cao học. Số học viên tốt nghiệp giai đoạn này là 10.699 học viên, trong đó 4.185 học viên tốt nghiệp các ngành nông nghiệp.

 

"Hiện, các cơ sở đào tạo đại học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 38 ngành đào tạo trình độ tiến sỹ, 39 ngành đào tạo trình bộ thạc sỹ và 96 ngành đào tạo trình độ đại học. Trong đó, có các chương trình tiên tiến, hợp tác với các trường nước ngoài có chất lượng, giảng dạy bằng tiếng Anh".

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng với đó, tuyển sinh đại học của các cơ sở đào tạo đại học có xu hướng tăng dần qua các năm từ 10.463 sinh viên năm 2016 lên 14.406 sinh viên năm 2021, tăng gần 40%. Ước tính giai đoạn 2020-2022, các trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuyển sinh trên 163.000 học sinh, sinh viên, tăng 1,05% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác tuyển sinh, đào tạo được quan tâm đầu tư nhiều hơn, hàng năm tuyển sinh đào tạo trên 76.000 học sinh, sinh viên, bước đầu đã gắn kết với thực tiễn sản xuất và các doanh nghiệp trong huy động nguồn lực và định hướng đầu ra cho học sinh, sinh viên. Công tác quảng bá tuyển sinh được các trường quan tâm, thu hút người học, nên công tác tuyển sinh đại học chung của một số trường có xu hướng tăng trong những năm gần đây.

Công tác tuyển sinh khối đào tạo nghề cũng đã có nhiều bước đổi mới, nâng cao chất lượng. Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trong đào tạo nghề, các trường đã có nhiều nỗ lực và áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt để thu hút học sinh, sinh viên.

Nhiều trường đã chủ động tiếp cận thực tế và làm việc với các địa phương, các doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu lao động nông nghiệp, ký kết hợp tác đào tạo. Một số trường như trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh đã chủ động ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp nước ngoài để đưa sinh viên đi thực tập, cam kết đào tạo nguồn lao động cho doanh nghiệp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành nông nghiệp cũng được quan tâm chỉ đạo. Bộ đã giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có đủ điều kiện tham gia tổ chức bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức và bồi dưỡng theo vị trí việc làm. Trong 2 năm 2020-2021, Bộ đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 29.000 lượt công chức, viên chức thuộc Bộ để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ và hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

 TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG

Chủ trì hôi nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam nhận định, thời gian qua công tác đào tạo của ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là công tác tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu trong tiến trình phát triển của đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 

"Để có được nền nông nghiệp chất lượng cao, hiệu quả gắn với tăng trưởng xanh, đòi hỏi các chương trình đào tạo phải đổi mới theo hướng đào tạo cho người nông dân kỹ năng về nông nghiệp tuần hoàn; nông nghiệp hữu cơ; nông nghiệp xanh và giảm phát thải khí nhà kính".

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định yêu cầu: Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của ngành, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Để thực hiện được mục tiêu này, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng, cần tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trong thời đại 4.0, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo phải được nâng tầm, vừa đáp ứng được yêu cầu trong nước, vừa vươn lên tầm cỡ các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, trước yêu cầu nền nông nghiệp Việt Nam đang từng bước tiếp cận, trở thành một trong những quốc gia có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới, công tác đào tạo nghề trong nông nghiệp phải tiếp tục đổi mới theo hướng đáp ứng các yêu cầu của đất nước, đồng thời chuyển hướng sang gắn liền với các doanh nghiệp và thị trường để đảm bảo vừa nâng cao chất lượng đào tạo, vừa giải quyết việc làm, đào tạo lực lượng nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp.

Thứ ba, Các cơ sở đào tạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải gắn đổi mới, nâng cao chất lượng với vấn đề tăng năng suất lao động, tạo ra được các sản phẩm chất lượng, gia tăng giá trị, gắn với vấn đề tăng trưởng kinh tế xanh, bảo vệ môi trường.

“Hiện nay, kinh nghiệm đã có, thành tựu đã có, vậy vấn đề quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy nhận thức và phải tiếp chủ động trong công tác đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo. Công tác đào tạo phải gắn với cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và thị trường. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi công tác đào tạo cần dẫn dắt và mở đường cho ngành nông nghiệp phát triển trong thời gian tới”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh.