Đầu tư

24.000 tỷ đồng đầu tư nâng cấp sân bay Cam Ranh

Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến là 39.376 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến khoảng 24.311 tỷ đồng, giai đoạn sau 2030 tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến khoảng 15.065 tỷ đồng...