11:07 21/10/2020

Dầu Tường An báo lãi hơn 193 tỷ, hoàn thành hơn 95% chỉ tiêu lợi nhuận

Hà Anh

So với kế hoạch 4.558 tỷ doanh thu và 193 tỷ lợi nhuận trước thuế thì 9 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được hơn 80% chỉ tiêu doanh thu và hơn 95% chỉ tiêu lợi nhuận

Diễn biến giá cổ phiếu TAC.
Diễn biến giá cổ phiếu TAC.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2020.

Theo đó, hết quý 3/2020 doanh thu thuần của TAC đạt hơn 1.404 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ, trừ giá vốn, Công ty thu về gần 220 tỷ lợi nhuận gộp, cùng kỳ đạt 160,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quý 3 này, chi phí quản lý được giảm mạnh từ 22 tỷ về còn 8 tỷ đồng. Qua đó, công ty báo lãi sau thuế đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng cao hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TAC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 147 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 81% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 4.558 tỷ doanh thu và 193 tỷ lợi nhuận trước thuế thì 9 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được hơn 80% chỉ tiêu doanh thu và hơn 95% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo giải trình từ công ty, lợi nhuận trước thuế quý 3/2020 thực hiện tăng 57,6 tỷ đồng, tăng 139,4% so với cùng kỳ chủ yếu là do doanh thu tăng trưởng 38,5%. Trong kỳ, công ty đã tập trung phát triển các sản phẩm cốt lõi, sản phẩm cao cấp. Đồng thời TAC cũng tái định vị thương hiệu Tường An, mở rộng ngành hàng và quản lý tốt chi phí.

Tính đến ngày 30/9/2020, công ty cho biết để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, công ty đã ký kết hợp động vay với các ngân hàng với tổng giá trị các khoản vay là hơn 684,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đến thời điểm 30/9/2020 là gần 486,4 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng Quản trị TAC cũng đã thông qua quyết định thay đổi vị trí lãnh đạo chủ chốt. Chi tiết, Công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm của chức vụ Tổng Giám đốc của ông Hà Bình Sơn. Đồng thời, Hội đồng Quản trị TAC cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch cùng người đại diện theo pháp luật của bà Nguyễn Thị Hạnh theo nguyện vọng cá nhân.

Bên cạnh đó, công ty đã bổ nhiệm ông Trần Lệ Nguyên vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ còn lại 2017-2022; Phó Tổng Giám đốc là ông Bùi Thanh Tùng sẽ đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành côngty, thời hạn 03 năm kể từ ngày 1/9/2020.