16:32 13/03/2023

Đề xuất quy định trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng mức tiền cụ thể

Phúc Minh

Các chế độ trợ cấp bảo hiểm gắn với mức lương cơ sở sẽ được sửa đổi theo hướng quy định bằng số tiền cụ thể, sau đó được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất sửa đổi quy định từng loại trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng mức tiền mặt cụ thể.

Hiện nay, rất nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đang được tính toán theo lương cơ sở như: Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, sau thai sản; trợ cấp 1 lần khi sinh con…

Tuy nhiên, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), cơ quan soạn thảo Luật đã đề xuất sửa đổi các quy định gắn với tiền lương khu vực nhà nước phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Theo đó, dự thảo Luật dự kiến sửa đổi các nội dung quy định/chế độ gắn với mức lương cơ sở theo hướng quy định bằng số tiền cụ thể (bằng với mức tuyệt đối của hiện hành), sau đó được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ.

Đơn cử, về mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, dự thảo quy định mức bằng 540.000 đồng. Trước đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi ốm đau bằng 30% x Mức lương cơ sở.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá, mức hưởng chế độ ốm đau quy định hiện nay nhìn chung là hợp lý, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động trong trường hợp ốm đau phải nghỉ việc. Đồng thời cũng đảm bảo được tính công bằng giữa các đối tượng được thụ hưởng cũng như khắc phục được sự lạm dụng trong thực tế.

Mặc dù vậy, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau tính theo múc lương cơ sở. Trong thời gian tới khi bãi bỏ mức lương cơ sở theo chủ trương cải cách tiền lương thì cần nghiên cứu, sửa đổi quy định này. Do đó, Bộ đề xuất sửa đổi mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau chế độ ốm đau không căn cứ vào mức lương cơ sở.

Cũng tại dự thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất sửa Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng quy định cụ thể từng loại trợ cấp khác như sau:

So sánh cách tính mức hưởng các loại trợ cấp.
So sánh cách tính mức hưởng các loại trợ cấp.

Khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội theo dự thảo mới sẽ được Chính phủ điều chỉnh theo chỉ số gia tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp. Việc bỏ cách tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo lương cơ sở được cho là để phù hợp với chính sách cải cách tiền lương, bãi bỏ lương cở sở trong tương lai.

Ngoài sửa đổi cách tính các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội trên, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi quy định về mức lương hưu hằng tháng thấp nhất và điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định không dựa trên mức lương cơ sở.

Thời gian qua, việc điều chỉnh lương hưu cơ bản gắn với điều chỉnh mức lương cơ sở; thời điểm điều chỉnh lương hưu cũng thường trùng với thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở vào giữa năm (tháng 7), thay vì điều chỉnh vào đầu năm là chưa trùng với thời điểm điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội khi tính lương hưu.

Điều này làm tiềm ẩn nguy cơ chênh lệch lương hưu giữa một số nhóm đối tượng, nhất là giữa những người hưởng lương theo chế độ tiền lương nhà nước quy định.