17:12 07/07/2007

Đến 2015 hoàn thành việc cải tạo chung cư cũ

Đó là mục tiêu trong nghị quyết mới của Chính phủ, vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 3/7

Các chung cư cũ xuống cấp trầm trọng là nỗi lo thường trực của người dân sống tại đó.
Các chung cư cũ xuống cấp trầm trọng là nỗi lo thường trực của người dân sống tại đó.
Đó là mục tiêu trong nghị quyết mới của Chính phủ, vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 3/7.

Theo Nghị quyết 34/2007/NQ-CP về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị xuống cấp, việc lực chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án này sẽ dựa trên nguyên tắc ưu tiên tuyệt đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, khả năng tài chính và có phương án bố trí tạm cư, tái định cư hợp lý nhất.

UBND cấp tỉnh, thành phố được phép ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và tình hình thực tế tại địa phương.

Đối với các chung cư bị lún nứt, hư hỏng nặng hoặc xuống cấp nghiêm trọng, các địa phương cần có biện pháp di dời khẩn cấp những hộ dân hiện đang sinh sống tại đây để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Những trường hợp bắt buộc phải phá dỡ, xây dựng lại nhưng không huy động được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư thì UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo cơ quan chức năng lập dự án và kế hoạch cụ thể để thực hiện bằng ngân sách nhà nước.

Việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ phải được thực hiện theo nguyên tắc xã hội hoá, khai thác lợi ích từ dự án để cân đối về tài chính và đáp ứng quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu tái định cư tại chỗ; hạn chế việc đầu tư từ ngân sách; đảm bảo các hộ dân được tái định cư phải tốt hơn chỗ ở cũ cả về diện tích, chất lượng cũng như môi trường sống.

Công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ cần phải được thực hiện đồng bộ theo dự án tổng thể, có phương án quy hoạch - kiến trúc hợp lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ cho toàn bộ khu vực cần cải tạo.

Nghị quyết 34 còn quy định cụ thể về các giải pháp, cơ chế chính sách trong quá trình triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ như: thu hút nhà đầu tư; quy hoạch - kiến trúc; giải pháp về đất đai, tài chính, bồi thường, bố trí tạm cư và tái định cư; quản lý dự án sau đầu tư.

Các chung cư bị hư hỏng nặng, môi trường sống không đảm bảo sẽ được ưu tiên triển khai trước. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại những chung cư cũ bị hư hỏng hoặc đã hết niên hạn sử dụng tại các đô thị trên cả nước.