19:29 24/10/2021

Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ

Thuỷ Tiên -

Tuần này, dòng tiền tiếp tục luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ, các cái tên của tuần trước như ác tên khác như VRC, HAR, VPH, L10, MCG không còn xuất hiện mà đã được chuyển sang HDC, DC4, SAM, TNI, SVC, PXI...

Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ - Ảnh 1
Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ - Ảnh 2
Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ - Ảnh 3
Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ - Ảnh 4
Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ - Ảnh 5
Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ - Ảnh 6
Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ - Ảnh 7
Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ - Ảnh 8
Dòng tiền vẫn luân chuyển trong nhóm cổ phiếu bất động sản vừa nhà nhỏ - Ảnh 9