07:00 23/02/2022

Dữ liệu từ "mắt thần" vận tải được nối thông ngay trong tháng 2/2022

Anh Tú -

Bộ Giao thông vận tải cho biết, hạ tầng công nghệ để kết nối, chia sẽ dữ liệu từ camera giám sát đang hoàn thiện và sẽ cấp tài khoản cho các Sở trong tháng 2/2022. Đây là công cụ đắc lực để các Sở quản lý hoạt động vận tải tại địa phương...

Camera giám sát sẽ ghi lại hình ảnh lái xe, khoang hành khách và cửa lên xuống xe, giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý giám sát trong quá trình tham gia giao thông.
Camera giám sát sẽ ghi lại hình ảnh lái xe, khoang hành khách và cửa lên xuống xe, giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý giám sát trong quá trình tham gia giao thông.

Theo phản ánh của cử tri nhiều địa phương, hoạt động kinh doanh vận tải vẫn chưa khôi phục, thời gian ngưng hoạt động kéo dài phải tốn rất nhiều chi phí để duy tu bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển nên chưa thể thực hiện lắp camera giám sát cho các phương tiện theo quy định.

Qua đó, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh phù hợp về thời gian bắt buộc lắp camera giám sát, hỗ trợ về tài chính để các doanh nghiệp và hợp tác xã có thể thực hiện đúng quy định.

Phản hồi ý kiến cử tri, Bộ Giao thông vận tải cho biết, nhiều giải pháp được ban hành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như thuế, phí sử dụng đường bộ, đăng kiểm.... Tuy nhiên, đối với việc lắp camera theo quy định , Bộ khẳng định đã và sẽ tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện và xử lý nghiêm vi phạm từ đầu năm 2022.

Về việc lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải, Bộ Giao thông vận tải chỉ rõ, các văn bản pháp luật về việc lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải được quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 và Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Sau đó, ngày 04/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an công bố Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13396:2021 về camera giám sát hành trình.

Tiêu chuẩn này xây dựng được cơ quan soạn thảo xây dựng bám sát với quy định của Nghị định số 10 của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải kể trên, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị vận tải có cơ sở tham khảo, lựa chọn sử dụng sản phẩm lắp đặt trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Các sản phẩm được đánh giá, cấp chứng nhận hợp chuẩn TCVN 13396:2021 theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì sản phẩm đó được cơ quan chức năng đánh giá phù hợp với các tiêu chí quy định tại các văn bản pháp luật kể trên.

Đối với các sản phẩm doanh nghiệp cung cấp không sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 13396:2021 nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chí đầu ra được quy định. Đơn vị vận tải có quyền lựa chọn camera đáp ứng các tiêu chí quy định tại các văn bản pháp luật kể trên, đơn vị cung ứng camera chịu trách nhiệm trước đơn vị vận tải theo hợp đồng ký kết.

 

Hiện tại, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện phần mềm và dự kiến trong tháng 02/2022 sẽ cấp tài khoản cho các Sở Giao thông vận tải truy cập để khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải tại địa phương.

Do đó, “các camera lắp đặt trước thời điểm Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13396:2021 được công bố nếu đáp ứng các tiêu chí quy định tại các văn bản pháp luật kể trên thì vẫn được tiếp tục sử dụng”, Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Để tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đồng thời đảm bảo công khai minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải chủ động lựa chọn camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải đáp ứng yêu cầu theo quy định, Bộ Giao thông vận tải giao Vụ Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kịp thời công khai danh sách thiết bị camera giám sát hành trình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận hợp chuẩn.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện hạ tầng công nghệ để kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Bộ Giao thông vận tải cũng ban hành bộ tiêu chí thông tin kết nối giữa các hệ thống phần mềm của bộ với các hệ thống khác.

Để thực hiện chia sẻ dữ liệu, Bộ Giao thông vận tải đề nghị địa phương cử cán bộ làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ và Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện.

Cán bộ các Sở sẽ theo dõi, khai thác và sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera trên phần mềm để thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn.