14:40 22/11/2021

Gần 90% xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát, Bộ Giao thông vận tải thúc tiến độ lần 3

Ánh Tuyết -

Tỷ lệ ô tô kinh doanh vận tải lắp camera mới đạt trên 12% trong khi cận kề thời hạn xử phạt, Bộ Giao thông vận tải vừa ra văn bản lần 3 đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe theo quy định…

Tổng số phương tiện đã lắp camera mới đạt 25.020 xe, tương đương tỷ lệ 12,02%. 
Tổng số phương tiện đã lắp camera mới đạt 25.020 xe, tương đương tỷ lệ 12,02%. 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành văn bản số 12234 gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021 (Nghị quyết số 66/NQ-CP) ngày 01/7/2021 của Chính phủ, đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Nội dung mục 6 Nghị quyết số 66 nêu rõ: “Về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi quy định tại: điểm p Khoản 5 Điều 23; điểm c Khoản 3 Điều 24; điểm o, p Khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”.

Như vậy, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu vẫn chưa lắp camera theo quy định.

 

Để thúc tiến độ lắp camera, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, trong quá trình cấp mới biển số đối với xe kinh doanh vận tải, tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở chủ phương tiện lưu ý thực hiện đúng quy định được nêu tại mục 6 Nghị quyết số 66.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai thực hiện đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 66/NQ-CP đến các đơn vị kinh doanh vận tải để biết và thực hiện đúng quy định.

Rà soát, thống kê số liệu phương tiện của từng đơn vị kinh doanh vận tải đã được Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP để kịp thời đôn đốc thực hiện.

Bên cạnh đó, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định và thời gian được quy định tại Nghị quyết số 66 đối với các phương tiện, đơn vị vi phạm.  

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải từng gửi hai văn bản đôn đốc, triển khai thực Nghị quyết số 66. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng có nhiều văn bản gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc lắp camera theo lộ trình tại Nghị định số 10 và định kỳ báo cáo hàng tháng về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi tổng hợp.

 

Tính đến hết ngày 11/11, theo kết quả tổng hợp và báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổng số phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera gồm 208.128 xe. Tổng số phương tiện đã lắp camera mới đạt 25.020 xe, tương đương tỷ lệ 12,02%. 

Tính đến nay, số lượng phương tiện lắp đặt camera chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định tại Nghị định số 10. Còn khoảng 87,98% số phương tiện chưa lắp camera giám sát theo quy định.