09:59 04/03/2016

Duyệt lấy hơn 130 ha đất lúa và rừng phòng hộ làm dự án

Nguyên Hà

Thủ tướng cho phép Nghệ An và Sóc Trăng lấy hơn 130 ha đất lúa và rừng phòng hộ để triển khai dự án

Mỗi năm có khoảng 34 nghìn ha đất lúa được lấy để phục vụ mục đích phi nông nghiệp.<br>
Mỗi năm có khoảng 34 nghìn ha đất lúa được lấy để phục vụ mục đích phi nông nghiệp.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý cho UBND 2 tỉnh Sóc Trăng và Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 600.563 m2 (tương đương 60,5 ha) đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng làm rõ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để xây dựng Trung tâm điện lực Long Phú do Công ty TATA Power làm chủ đầu tư.

Đối với tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Nghệ An về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án Trạm nghiền xi măng Sông Lam.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 70,69 ha đất rừng phòng hộ để xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và đúng quy định hiện hành.