16:11 17/05/2010

EBS, VTB và ALT trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

EBS, VTB và ALT trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 4%, 8% và 7%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức của EBS, VTB và ALT.

* Ngày 25/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS-HNX).

Theo đó, ngày 17/6, EBS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài vụ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội- lô B1-DN14/3 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* Ngày 27/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2009 của Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (mã VTB-HOSE).

Theo đó, ngày 11/6, VTB sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình - 148A Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Tp. HCM.

* Ngày 28/5 là thời hạn ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình (mã ALT-HNX).

Theo đó, ngày 22/6, ALT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình - Lô II-3 đường số 11, đường số 8 KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.