10:25 25/04/2018

Em ruột chủ tịch HAGL bị bán tiếp cổ phiếu HAG để giải chấp

Hà Anh

Ngày 13/4 vừa qua, ông Đoàn Nguyên Thu - em trai của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL vừa bán 957.450 cổ phiếu HAG

Sau việc giải chấp này, ông Thu còn nắm giữ còn 5.000.002 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,54% vốn điều lệ.
Sau việc giải chấp này, ông Thu còn nắm giữ còn 5.000.002 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,54% vốn điều lệ.

Ông Đoàn Nguyên Thu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE).

Cụ thể, ngày 13/4 vừa qua, ông Đoàn Nguyên Thu - em trai của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL vừa bán 957.450 cổ phiếu HAG.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Thu nắm giữ 5.957.456 cổ phiếu HAG, chiếm tỷ lệ 0,64% vốn điều lệ tập đoàn, sau giao dịch, ông Thu còn nắm giữ còn 5.000.002 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,54% vốn điều lệ.

Nguyên nhân bán số cổ phiếu nêu trên là do hệ thống Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM thực hiện bán giải chấp chứng khoán cầm cố để thu hồi nợ vay.

Cùng ngày 13/4, ông Thu cũng đã bán xong 240.000 cổ phiếu HAG qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Số cổ phiếu ông Thu nắm giữ sau giao dịch còn 5.957.456 cổ phiếu HAG, chiếm tỷ lệ 0,64% vốn điều lệ.

Trước đó, vào ngày 4/4 vừa qua, ông Thu cũng bị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt thực hiện bán giải chấp chứng khoán cầm cố để thu hồi nợ vay với số lượng cổ phiếu là 260.000 cổ phiếu.

Theo báo cáo thường niên năm 2017 HAG vừa công bố, tổng doanh thu của HAG đạt 4.841 tỷ đồng, giảm 27,9% so với thực hiện năm 2016 - trong đó, trái cây chiếm tỷ trọng cao nhất là 33%, tiếp theo là bò, dịch vụ cho thuê, cao su, mía đường… đáng chú ý, là bắp và chuyển nhượng bất động sản là 0%. Lợi nhuận sau thuế đạt 372 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước, công ty báo lỗ 2.183 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản được ghi nhận là 53.062 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu là các khoản phải thu về cho vay tăng, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,7%. Các khoản phải thu về cho vay tăng trong năm chủ yếu là khoản cho vay các bên liên quan.

Cũng tại ngày 31/12/2017, tổng các khoản nợ vay phải trả giảm xuống còn 22.825 tỷ đồng so với mức 27.336 tỷ đồng vào cuối năm 2016, trong đó vay ngắn hạn giảm 3.188 tỷ đồng và vay dài hạn giảm 1.323 tỷ đồng.