Con đường sáng của ngành phân bón
eMagazine

Con đường sáng của ngành phân bón

Tuy có tính cạnh tranh cao, ngành phân bón toàn cầu vẫn có triển vọng đầy hứa hẹn nhờ các chính sách quản lý nghiêm ngặt và trợ cấp của Chính phủ các nước. Hơn nữa, sở thích ngày càng tăng đối với các mặt hàng thực phẩm được sản xuất bền vững cũng là một động lực to lớn của thị trường chất dinh dưỡng cho đất đai và cây trồng...
eMagazine

Kiên định mục tiêu phát triển xanh, tuần hoàn theo các tiêu chuẩn ESG

Chính phủ và các bộ, ngành ngày càng dành sự quan tâm lớn cho phát triển nền kinh tế theo hướng xanh và tuần hoàn, tuân thủ với các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn nảy sinh một số vướng mắc liên quan đến thể chế hóa các tiêu chuẩn.Tại tọa đàm “Doanh nghiệp tiên phong thực thi ESG và kinh tế tuần hoàn” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 7/6/2024, các cơ quan nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia đã có những đóng góp ý kiến xung quanh vấn đề này.