08:13 06/02/2015

Facebook đã thay đổi như thế nào sau 11 năm?

Diệp Vũ

Trang Business Insider nhìn lại quá trình “tiến hóa” của mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook kể từ khi ra đời vào năm 2004