09:43 12/07/2011

FPC sẽ hủy niêm yết trên HSX và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM

Hà Anh

Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HSX) công bố thông tin về việc đồng ý hủy niêm yết và chuyển giao dịch sang Upcom.

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu FPC trên HSX.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu FPC trên HSX.
Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HSX) công bố thông tin về việc đồng ý hủy niêm yết và chuyển giao dịch sang Upcom.

Cụ thể, Công ty FPC phúc đáp công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với nội dung đồng ý hủy niêm yết tại HSX theo dự kiến của HSX là trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quyết định hủy niêm yết; nhằm giúp nhà đầu tư có cơ hội giao dịch cổ phiếu FPC sau khi bị hủy niêm yết, công ty sẽ làm thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường UPCoM.

Theo báo cáo kiểm toán của FPC, công ty đã lỗ 3 năm liên tiếp. Năm 2008 công ty lỗ 77,06 tỷ đồng; năm 2009 lỗ 286,78 tỷ đồng và năm 2010 lỗ tiếp 146,99 tỷ đồng.