15:58 26/03/2019

GAS nói gì về việc lợi nhuận giảm 646 tỷ sau kiểm toán?

Bạch Huệ

Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty khí Việt Nam giảm tới 646 tỷ sau kiểm toán, riêng công ty mẹ giảm 672 tỷ đồng

Trụ sở của PVGAS
Trụ sở của PVGAS

Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS, mã GAS) vừa có giải trình lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về nguyên nhân trọng yếu dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2018 trước và sau kiểm toán có chênh lệch lên tới 646 tỷ đồng.

Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu thuần của PVGAS đạt 75.611 tỷ đồng, không chênh lệch so với báo cáo trước kiểm toán. Song giá vốn bán hàng sau kiểm toán vượt 58.000 tỷ đồng, cao hơn gần 800 tỷ so với báo cáo trước đó công ty tự lập. 

Do đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tổng công ty còn 11.709 tỷ đồng, giảm 5% so với trước kiểm toán tương ứng 646 tỷ đồng. Riêng báo cáo công ty mẹ, lợi nhuận sau kiểm toán chỉ còn 11.382 tỷ đồng, giảm tới 6% tương ứng 672 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Tại ngày 31/12/2018, GAS có tổng tài sản sau kiểm toán là 62.614 tỷ đồng, các khoản nợ phải trả của Công ty hơn 15.700 tỷ đồng.

GAS nói gì về việc lợi nhuận giảm 646 tỷ sau kiểm toán? - Ảnh 1.

Giải trình của GAS lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Về sự cố này, PVGAS cho rằng nguyên nhân làm lợi nhuận sau kiểm toán giảm 6% so với trước kiểm toán là do ngày 20/1/2019, tổng công ty đã khoá sổ, lập và công bố báo cáo tài chính năm 2018, trong đó nhiệt trị khí Cửu Long để tính toán số tiền PVGAS phả trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là số liệu tạm tính.

Sau đó, PVGAS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã làm việc và thống nhất sẽ ký kết bổ sung số 1 hợp đồng mua bán khí Cửu Long để cập nhật số liệu về nhiệt trị khí Cửu Long, đảm bảo phù hợp với nhiệt trị khí Cửu Long thực tế đã giao nhận.

"Căn cứ vào thông báo ngày 6/3 của Tập đoàn và Nghị quyết ngày 8/3 của Hội đồng quản trị của PVGAS thì GAS đã chính xác hóa chi phí mua khí Cửu Long từ Tập đoàn dẫn đến giá vốn tăng 840 tỷ đồng, qua đó làm lợi nhuận sau thuế giảm 672 tỷ đồng", tổng công ty cho hay.

Về nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế năm 2018 giảm so với năm 2017, theo PVGAS là do giá dầu bình quân năm 2018 tăng 16,8 USD/thùng so với năm 2017, tương đương tăng 31% làm cho giá bán các sản phẩm của GAS cũng tăng tương ứng dẫn đến lợi nhuận tăng.

Trên sàn cổ phiếu GAS đang giảm nhẹ, còn 97.400 đồng/cổ phiếu, vốn hoá trên 187.000 tỷ đồng.