20:41 03/02/2021

Giá trị giao dịch cổ phiếu trên HNX trong tháng 1 tăng hơn 73%

Hà Anh

Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2021, HNX Index đạt 214,21 điểm, tăng 5,4% so với thời điểm cuối tháng trước

Biểu đồ điểm chỉ số HNX-Index.
Biểu đồ điểm chỉ số HNX-Index.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX có diễn biến sôi động trong tháng 1/2021.

Cụ thể: tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2021, HNX Index đạt 214,21 điểm, tăng 5,4% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 252,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so với thời điểm cuối tháng 12/2020.

Chỉ số HNX Index có chiều hướng tăng từ đầu tháng tới tuần thứ 3, sau đó điều chỉnh giảm ở tuần cuối cùng của tháng. HNX index đạt điểm chỉ số cao nhất tháng 240,27 điểm tại ngày 21/1.

Chỉ số giá cổ phiếu các ngành hầu hết đều tăng điểm, chỉ số ngành Tài chính tăng 13,02 điểm (3,65%) đạt 369,88 điểm; ngành Xây dựng tăng 2,60 điểm (1,35%) đạt 195,40 điểm, chỉ số ngành Công nghiệp giảm 9.89 điểm (-4,56%) so với tháng trước đạt 206,92 điểm. Chỉ số LargeCap giảm 19,95 điểm (-7,68%) so với tháng trước đạt mức 239,85 điểm tại thời điểm cuối tháng 12/2020 và chỉ số Mid/SmallCap tăng 95,17 điểm (23,86%) đạt 494,10 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết đạt 3,3 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 48 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, giá trị giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết đạt hơn 2.413,7 tỷ đồng/phiên, tăng 73,4% so với tháng trước, tương ứng khối lượng giao dịch đạt hơn 165 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 52,7% so với tháng trước.

Tháng 1/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 67,6 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.179 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 528 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 687 tỷ đồng. Tính chung trong tháng 1/2021, trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 159 tỷ đồng.

HNX cho biết, 5 mã cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 1/2021 gồm: NVB với 6.958.000 cổ phiếu; SHS với 6.476.680 cổ phiếu; VIG với 1.120.801 cổ phiếu; BVS với 1.112.800 cổ phiếu và ACM với 1.017.600 cổ phiếu.

Đồng thời, 5 mã cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất tháng 1/2021 gồm: SHB với 13.944.669 cổ phiếu; PVS với 3.908.368 cổ phiếu; BVS với 3.748.500 cổ phiếu; APS với 3.523.400 cổ phiếu và SHS với 2.613.850 cổ phiếu.

Trong tháng 1/2021, tổng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 32,3 nghìn tỷ đồng (tăng 72.7% so với tháng trước), tương ứng với khối lượng giao dịch đạt hơn 2.103 triệu cổ phiếu (tăng 71,6% so với tháng trước), chiếm tỷ trọng 67,03% giá trị giao dịch và 63,05% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Về quy mô thị trường, tháng 1/2021, HNX có 02 doanh nghiệp niêm yết mới và có 01 doanh nghiệp hủy niêm yết, đồng thời có 9 doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu với số lượng niêm yết bổ sung đạt 13,7 triệu cổ phiếu. Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 354 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 126 nghìn tỷ đồng.