14:11 03/02/2021

Chủ tịch HAG đăng ký bán phần lớn cổ phiếu HAG và HNG để trả nợ ngân hàng

Hà Anh

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 5/2 đến ngày 5/3/2021 với tổng giá trị dự kiến bầu Đức thu về cho 2 thương vụ trên là gần 968 tỷ đồng

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu tháng 12/2020 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu tháng 12/2020 đến nay.

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAG vừa đăng ký bán 21,78 triệu cổ phiếu HAG. Nếu thành công ông Đức sẽ giảm sở hữu từ mức 36,85% xuống còn 34,5%, tương ứng gần 320 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính.

Đồng thời, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cũng đăng ký bán ra 75 triệu cổ phiếu HAGL Agrico (HNG), nếu thành công, số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ giảm từ 36,55% - tương ứng hơn 405 triệu cổ phiếu, xuống còn 29,78% vốn - tương ứng hơn 330 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích cơ cấu khoản nợ tại ngân hàng. 

Cả hai giao dịch được thực hiện thông qua phương thức thoả thuận và thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 5/2 đến ngày 5/3/2021. Tổng giá trị dự kiến bầu Đức thu về cho 2 thương vụ trên là gần 968 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 31/12/2020 đến ngày 19/1/2021, HAG đã bán thành công 47,5 triệu cổ phiếu HNG, để cơ cấu các khoản nợ tại ngân hàng.

Được biết, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường của HNG đã thông qua các khoản nợ phải trả đối với CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) nợ phải trả của HNG là 6.274,5 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 5.122,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông qua phương án phát hành 741.446.105 cổ phiếu riêng lẻ - Trong đó: cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là 191.446.105 cổ phiếu.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) đạt 7.414,46 tỷ đồng - Trong đó: Giá trị chào bán để hoán đổi nợ: 5.500 tỷ đồng và giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động: 1.914,46 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng thêm sau khi chào bán thành công dự kiến là 7.414,46 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, HAG báo lỗ trước thuế quý 4/2020 là 1.521 tỷ đồng - trong đó bao gồm lỗ hoạt động kinh doanh là 868 tỷ và lỗ khác là 653 tỷ đồng.

Theo HAG, giá bán sản phẩm bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dẫn tới lỗ gộp trong quý 4/2020, chưa kể Công ty cũng ghi nhận dự phòng theo nguyên tắc thận trọng trong bối cảnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chi phí lãi vay vẫn ở mức cao.

Cả năm 2020, doanh thu của HAG đạt 3.085 tỷ đồng - tăng hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế lỗ 2.169 tỷ đồng - tăng so với mức lỗ hơn 2.005 tỷ cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, HAG cũng giải trình việc điều chỉnh hồi tố theo ý kiến kiểm toán tại BCTC 2018, 2019, liên quan đến các khoản phải thu ngắn & dài hạn tồn đọng. Đến nay, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, Ban Tổng Giám đốc HAG đã thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và quyết định điều chỉnh hồi tố BCTC hợp nhất 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho năm 2020, nhằm không tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên.

Trên thị trường chứng khoán, đầu tháng 12/2020, giá cổ phiếu HNG đạt 14.500 đồng/cổ phiếu và đến ngày 7/1/20201 tăng lên 17.200 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, kết thúc phiên ngày 2/2/2021, giá cổ phiếu này giảm chỉ còn 10.650 đồng/cổ phiếu.