14:44 23/05/2021

Masan Consumer dự chi gần 3.200 tỷ trả cổ tức 2020

Hà Anh

CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (mã MCH-UpCoM) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức 2020 bằng tiền...

Tính đến 31/3/2020, MCH có 4.584 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tính đến 31/3/2020, MCH có 4.584 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo đó, ngày 2/6 tới, MCH sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 45% (1 cổ phiếu được nhận về 4.500 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2021.

Như vậy, với 708.793.818 cổ phiếu đang lưu hành, MCH dự chi gần 3.200 tỷ thanh toán cổ tức năm 2020.

Kết thúc quý 1/2021, MCH ghi nhận doanh thu thần đạt 5.263 tỷ tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ lên 897 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2020 đã kiểm toán, MCH ghi nhận doanh thu đạt đạt 23.343 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế tăng 13% lên mức 4.598 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.520 tỷ đồng. EPS đạt 6.403 đồng.

MCH cho biết doanh thu năm 2020 tăng 26% đóng góp vào lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế (không bao gồm thu nhập thuần từ hoạt động tài chính) của Tập đoàn tăng hơn 829 tỷ đồng so với năm trước; thu nhập thuần từ hoạt động tài chính tăng hơn 59 tỷ là nhờ việc tối ưu hoá dòng tiền.

Tính đến 31/3/2020, MCH có 4.584 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 22 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 3.710 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Năm 2021, cổ đông MCH thông qua doanh thu thuần đạt 27.000-30.500 tỷ đồng, tăng 16-31% so với năm trước (23.343 tỷ); lợi nhận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty đạt 5.000-5.500 tỷ đồng, tăng 11-22% so với năm trước (4.520 tỷ đồng).

Đồng thời, phát hành cổ phiếu ESOP theo phương thức bán cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu mới với số lượng dự kiến tối đa 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của MCH với giá 70.000 đồng/cổ phiếu và số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trước đó, vào ngày 28/10/2020, MCH đăng ký giao dịch bổ sung 3.869.214 cổ phiếu ESOP nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch lên 726.793.818 cổ phiếu.

Trên thị trường cổ phiếu MCH đã tăng mạnh và đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/5/2021 ở mức 118.817 đồng/cổ phiếu, tăng 25% so với thời điểm 22/2/2021 (95.000 đồng/cổ phiếu).

Sơ đồ giá cổ phiếu MCH từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu MCH từ đầu năm 2021.