15:24 21/05/2021

HOSE báo lãi năm 2020 tăng 46% so với cùng kỳ năm trước

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2020 với kết quả kinh doanh tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước...

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Cụ thể: HOSE ghi nhận doanh thu thuần đạt 993 tỷ đồng, tăng 39% so với thực hiện năm trước (714 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu cao nhất đến từ thu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán với 873,4 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước (603 tỷ đồng).

Theo quy định, HOSE sẽ thu phí 0,03% trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu và 0,02% với ETF, chứng quyền. Tuy nhiên thì mức phí hiện đang giảm xuống còn lần lượt 0,027% và 0,018% theo Thông tư 14/2020/TT-BTC hỗ trợ nhà đầu tư bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 và mức giảm phí giao dịch này sẽ có hiệu lực tới 31/12/2021.

Trong kỳ, HOSE ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng tăng 44% so với cùng kỳ đạt 924 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và phi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt là gần 59 tỷ và hơn 288 tỷ đồng.

Kết quả, HOSE báo lãi trước thuế đạt 691 tỷ và sau thuế đạt gần 553 tỷ đồng tăng 46% so với năm trước (474 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản HoSE tăng hơn 1.100 tỷ lên 3.279 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 338 tỷ lên hơn 1.692 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 124 tỷ lên 342 tỷ đồng và Đây là khoản chi liên quan đến việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch mới của HoSE với nhà thầu KRX (Hàn Quốc); Nợ phải trả tăng mạnh từ 539 tỷ lên 1.479 tỷ đồng - trong đó, phải trả ngắn hạn khác tăng từ 323 tỷ lên 1.223 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bên kiểm toán có vấn đề nhấn mạnh trên BCTC của HOSE là HOSE trích quỹ lương năm 2020 theo quy định và đã báo cáo Bộ tài chính về quỹ lương thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo này thì HOSE vẫn chưa nhận được quyết định phê duyệt quỹ lương năm 2020, vì vậy một số tiêu chí trên BCTC này có thể thay đổi tuỳ theo kết quả phê quyệt quỹ lương của Bộ tài chính.

Theo số liệu trên BCTC đã kiểm toán, thu nhập của Người quản lý và Ban kiểm soát giảm 322 triệu so với năm 2019 còn hơn 6,13 tỷ đồng.

Năm 2021, HOSE đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 1.065 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 648 tỷ đồng và các chỉ tiêu này chưa được Bộ tài chính thông qua.

HOSE cho biết, trong năm 2021, HOSE sẽ tập trung vào các mục tiêu chính gồm: tiếp tục tăng cường giám sát, nâng cao tính minh bạch trên thị trường chứng khoán cơ sở; Tập trung thực hiện giải pháp xử lý tình trạng nghẽn lệnh của hệ thống giao dịch, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án về Công nghệ thông tin KRX; Hoàn thiện hệ thống các Quy chế, Quy trình và Hướng dẫn nghiệp vụ và tiếp tục đổi mới công tác quản trị điều hành, chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, HOSE đánh giá năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều yếu tố hỗ trợ để tiếp tục xu hướng tăng trưởng tốt: i) triển vọng kinh tế trong nước phục hồi tốt, dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,8-7%; ii) lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng trưởng trung bình 25-30% (theo khảo sát của Bloomberg); iii) thanh khoản thị trường được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức bằng với năm 2020 nhờ môi trường lãi suất thấp kích thích nhà đầu tư cá nhân trong nước tìm kiếm cơ hội sinh lời ở thị trường chứng khoán; iv) dòng vốn nước ngoài dần quay trở lại khi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài đối với các thị trường cận biên & mới nổi tăng lên và tỷ trọng của Việt Nam trong các chỉ số của MSCI Frontier Market được nâng lên từ tháng 11/2020.

Điều đó đồng nghĩa với việc hoạt động trên thị trường chứng khoán sẽ diễn ra rất sôi động, giá trị giao dịch tiếp tục tăng trưởng mạnh. Vì vậy, đòi hỏi HOSE phải tăng cường công tác giám sát để nâng cao tính minh bạch cho thị trường. Các tiêu chí giám sát, cách thức giám sát theo đó cũng được nghiên cứu điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với sự phát triển nhanh, mạnh của thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, HOSE cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển quản trị công ty, phát triển bền vững cho các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời tích cực hoàn thiện kế hoạch tổng thể về phát triển bền vững cho chính HOSE...